Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/5581/bebru_pagasta_senioru_tiksanas_ziemassvetku_noskana
Drukas datums: 17:58:28 28.05.2020

Bebru pagasta senioru tikšanās Ziemassvētku noskaņā

16.12.2017 12:00 kur : Bebru pamatskola

Bebru pamatskolas durvis 16. decembrī viesmīlīgi bija atvērtas pagasta senioriem, kuri tradicionāli aizejošā gada nogalē satikās Ziemassvētku ieskaņas pasākumā. Bebru pagasta pensionāru padome „Mārtiņroze” bija parūpējusies, lai svētki noritētu sirsnīgā gaisotnē pie spoži iedegtas Ziemassvētku eglītes, skaisti klāta svētku galda un kopā ar iemīļoto kapelu „Aizezeres muzikanti”.

Tikšanās iesākās ar kopīgo nodziedāto Bebru pensionāru padomes „Mārtiņroze” himnu un padomes vadītājas Mārītes Andersones atskatu par šajā gadā notikušajiem pasākumiem un kopīgajām ekskursijām. Seniori dzīvo radoši! Par to varēja pārliecināties ikviens, kurš šajā gadā iesaistījās „Mārtiņrozes” rīkotajās aktivitātēs.

Ar sirdsmieru dvēselē sagaidīt Ziemassvētkus, veselību un darboties gribu Jaunajā gadā klātesošajiem novēlēja Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza un kultūras pasākumu organizatore Justīne Pastore. Ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Bebru pamatskolas skolēni – skaistās balss īpašniece Ketija Kmita un jaunais ģitārists Edvarts Mozga. Senioriem labus vārdus veltīja arī mājinieki: skolas direktore Lidija Degtjareva un skolotāja Anna Romanovska.

Egles zarā tika iedegta piemiņas svecīte šogad mūžībā aizsauktajam Jānim Ērikam Bitem. Tāpat kā citus gadus savā vidū tika sveikti tie, kas šogad devušies pelnītā atpūtā, kā arī sumināja apaļo dzīves gadskārtu jubilārus. Pensionāru padomes dāmas bija sagatavojušas īpašus sveicienus: dāvaniņu saņēmējus patīkami pārsteidza Antoņinas Midegas veidotās kompozīcijas, padomes dāmu kopīgi gatavotās greznās apsveikuma kartītes, Annas Pilienas ziemai gatavotās veltes – gardie ķirbīši un Guntas Krievāres ceptās piparkūkas.

Mārīte Andersone par čaklo darbošanos šajā gadā pateicās saviem palīgiem, bet „Mārtiņrozes” dāmas par jauko sadarbību sveica savu vadītāju.

Negaidīts pārsteigums bija Ziemassvētku vecīša ierašanās, kurš aicināja tāpat kā bērnībā nākt pie eglītes un izsacīt savu vēlējumu svētkos. Kapelas „Aizezeres muzikanti” spēlēto melodiju pavadījumā, kā jaunībā raisījās dejas solis, un laiks pagāja līksmā svētku noskaņā.

Sarmīte Rode

Lības Zukules foto