Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/4921/kokneses_novada_amatierkolektivu_labdaribas_koncerts_engeli_par_latviju
Drukas datums: 21:16:32 25.10.2020

Kokneses novada amatierkolektīvu labdarības koncerts "Eņģeļi pār Latviju"

09.12.2017 17:00 kur : Kokneses kultūras nams

Kokneses novada amatierkolektīvu labdarības koncertā "Eņģeļi pār Latviju"  Kokneses kultūras nama zāle bija skatītāju pārpildīta un gaisā virmoja prieka pilna pozitīva enerģija. Tik daudzi 9. decembra vakarā vēlējās būt kopā un savu ziedojumu veltīt bērniem, kuriem vislielākais sapnis ir kļūt veseliem. Paldies visiem labas gribas cilvēkiem par kopā saziedotajiem 271 eiro un 85 centiem! 

"Labdarības koncerts Koknesē jau kļuvis par gadskārtēju notikumu Ziemassvētku gaidīšanas laikā, un vienmēr priecē cilvēku atsaucība un vēlme palīdzēt," sacīja koncerta programmas vadītāja Astrīda Saimena. 

Ar katru gadu mūsu novadā kuplāks kļūst amatierkolektīvu un dalībnieku pulks. Tas nozīmē – cilvēkiem bez ikdienas darba ir vajadzīgs kas vairāk – izpausties radoši, sajust to vārdos neizsakāmo sajūtu, ko dāvā dziesmas, dejas un teātra mīlestība. Par 15 amatierkolektīvu sniegumu koncertā Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris sacīja: "Mūsu zelts ir mūsu pašdarbnieki, un mēs ar viņiem lepojamies!" Savukārt Inguna Strazdiņa, Kokneses kultūras nama direktore, pavēstīja, ka nākamgad - Latvijas valsts simtgades gadā uz  XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem dosies 13 Kokneses novada amatierkolektīvi ar 311 dalībniekiem. Tas ir jauns rekords salīdzinot ar iepriekšējām reizēm! Koncertā vairāku deju kolektīvu priekšnesumos varēja vērot arī dejas no gaidāmo Dziesmu un Deju svētku repertuāra.

Paldies visiem koncerta dalībniekiem par dāvāto brīnišķīgo svētku sajūtu! Visdrošāk savu prieku izrādīja mūsu jaunā paaudze – pavisam mazi ķipari pie skatuves dancoja un plaukšķināja līdzi katram priekšnesumam!

Koncerta noslēgumā Kokneses novada pašvaldība un Kokneses kultūras nams sirsnīgi pateicās amatierkolektīviem, īpašu sveicienu nākamajam gadam  -   Kokneses tūrisma centra sarūpētos sienas kalendārus ar Kokneses skatiem saņēma kolektīvu vadītāji.

Skatītāju aplausi un sveicēju laba vēlējumi šajā vakarā izskanēja: Kokneses kultūras nama pūtēju orķestrim un vadītājam Ziedonim Puķītim, jauktajam korim "Alaine" un diriģentei Silvijai Cīrulei, sieviešu korim "Anima", diriģentei Leldei Kamzolei-Gagainei un koncertmeistarei Ilonai Makareni, folkloras kopai "Urgas" un vadītājai Ingunai Žogotai, I.Gaiša Kokneses vidusskolas jauniešu deju kolektīvam "Kāpēc" un vadītājai Laimai Antonevičai, Vecbebru jauniešu deju kolektīvam "Kāre" un vadītājai Sarmītei Plūmei, vidējās paaudzes deju kolektīviem "Liepavots" un "Irši" un to vadītājai Intai Balodei, Kokneses kultūras nama jauniešu deju kolektīvam un vadītājai Kornēlijai Reisnerei, repetitorei Agrai Bērziņai, vidējās paaudzes deju kolektīvam "Kokna" un vadītājām Kornēlijai Reisnerei, Jolantai Pīķei, dāmu deju kolektīvam "Tik un tā" un vadītājai Kornēlijai Reisnerei, vidējās paaudzes deju kolektīvam "Rats" un vadītājai Laurai Freimanei, līnijdeju kolektīvam un vadītājai Ingai Ozoliņai, Bebru pagasta vokālajam ansamblim "Nianse" un vadītājai Liānai Haritonovai, kapelai "Aizezeres muzikanti" un vadītājai Inesei Skujai, Kokneses amatierteātrim un režisorei Ingunai Strazdiņai.

Pateicība arī koncerta vadītajai Astrīdai Saimenai un skaņu operatoram Edgaram Hamiduļinam.

Pēc vairāk kā divu stundu garā koncerta pašdarbnieki turpināja līksmot ballē ar grupu "NETĪŠĀM BLICE".

Lai mūsu novada amatierkolektīviem darbīgs un skaistiem notikumiem bagāts nākamais gads! Paldies koncerta skatītajiem par piedalīšanos labdarības akcijā!

Sarmīte Rode

Anitas Šmites un Ingunas Žogotas foto