Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/4748/kokneses_muzikas_skolas_pusaminstrumentu_nodalas_prezentacijas_koncerts_ka_absolventu_salidojums
Drukas datums: 00:19:10 27.01.2020

Kokneses Mūzikas skolas Pūšaminstrumentu nodaļas prezentācijas koncerts kā absolventu salidojums!

12.03.2016 15:00 kur : Kokneses kultūras nams

Kokneses Mūzikas skola savu 25. jubilejas gadu iesākusi ar vērienīgiem koncertiem, kuros piedalās ne tikai tie, kuri pašlaik apgūst zinības mūzikas pasaulē, bet arī skolas absolventi, kuri, pateicoties savam veiksmīgajam sākumam, ar panākumiem turpina ceļu mūzikā. 12. martā Kokneses kultūras namā mēs, skatītāji, vairāk kā divu stundu garumā baudījām Kokneses Mūzikas skolas Pūšaminstrumentu spēles nodaļas audzēkņu un absolventu koncertu. Pilnā skatītāju zāle – bērnu vecāki un vecvecāki, pārējie atbalstītāji un mūzikas mīļotāji uzgavilēja katram priekšnesumam. Uz skatuves goda vietā bija Kokneses Mūzikas skolas karogs, kurā simboliski atainots melnbaltu taustiņu ceļš, kurš no dzimtās vietas aizvijas plašajā pasaulē.

Koncerta vadītāju lomās lieliski iejutās Flautas klases skolotāja Gundega Ermiča un Pūšaminstrumentu klases skolotājs Ziedonis Puķītis. Viņi atgādināja par laiku, kad 1991. gadā no Pļaviņu Mūzikas skolas filiāles savu patstāvīgo dzīvi uzsāka Kokneses Mūzikas skola. Pa šiem gadiem pūšaminstrumentu spēli mācījuši 10 skolotāji. Ziedonis Puķītis un Gundega Ermiča Kokneses Mūzikas skolā strādā no 2000. gada, bet Katarinai Ignatovičai šis ir pirmais darba gads. „Kokneses Mūzikas skolā Flautas klasi ir absolvējuši 20 audzēkņi, bet Saksofona klasi beiguši 12 audzēkņi, un skolas vēstures lappusēs viņi paliks atmiņā kā spilgti solisti un ansambļu dalībnieki. Vairāki no absolventiem ir turpinājuši mācīties vēl otru instrumentu,” pastāstīja koncerta vadītāji.

Šobrīd Pūšaminstrumentu nodaļā: flautas, trompetes, saksofona un trombona klasēs mācās 32 audzēkņi, daļa no viņiem muzicēja arī koncertā. Mazie un lielie mākslinieki izpildīja pasaulē zināmu mūzikas klasiķu skaņdarbus un latviešu tautas melodijas.

Svētku brīdis iesākās ar visjaunākās koncerta dalībnieces - Saksofona 1. klases audzēknes Renātes Skābarnieces spēlēto latviešu tautas dziesmas melodiju „Aijā, Ancīt, aijā”, tikpat droši savu pirmo prasmi atklāja 2. klases audzēkņi Mārcis Briģis ar trompetes spēli un flautistes Rūta Midere un Sandija Zizlāne. Saksofona klases audzēkņi Marika Sproģe (2.kl.), Edijs Puišelis (4.kl.), Una Gadzāne (5.kl,) un Līva Liepiņa (6.kl.) patīkami pārsteidza klausītājus ar savu teicamo sniegumu.

Flautas klases skolotājas Katarinas Ignatovičas skolnieču Annas Ziediņas izpildītā K.V. Gluka „Ārija” un Paulas Užules atskaņotā J.Brāmsa „Ungāru deja” bez vārdiem izteica – meitenes savā spēles izaugsmē ir sasniegušas daudz! Jaunos māksliniekus pavadīja koncertmeistari Alla Puķīte, Ilona Makareni un Jānis Bumbišs.

Koncerts bija kā skolas absolventu salidojums, kurā bijušie audzēkņi apliecināja, ka viņu dzīve bez mūzikas nav iedomājama. Gaišu pavasara sveicienu dāvāja absolventes: Asnate Višķere, Nora Krēgere, Tīna Sipčenko un Renāte Zjukova.

Skolotājas Katarinas Ignatovičas atskaņotā H.Mančini „Pīrāgu polka” bija baudījums visiem flautas spēles cienītājiem.

Pēc solo priekšnesumiem sekoja kvartetu un ansambļu uzstāšanās – sirsnīgi aplausi tika veltīti 2014./2016.mācību gada saksofonu kvartetam un 2015./2016.mācību gada saksofonu ansamblim. „Gatavojoties koncertam absolventi atsvaidzināja skolas gados spēlēto repertuāru. Ar pāris mēģinājumiem tikām veiksmīgi galā,” klausītājiem atklāja Ziedonis Puķītis. Ar absolventiem kopā spēlēja arī tagadējie audzēkņi. Spilgtas un atraktīvas bija 2013. – 2016. mācību gada meiteņu saksofonu kvarteta meitenes (Elza Lācīte, Solveiga Vikšere, Līva Bitnere, Laura Vilcāne).

Tāpat kā senāk, atminoties skolas gadus, gan saksofonu kvartetā, gan ansamblī satikās absolventi: Ilmārs Kalniņš, Eduards Jubels, Solveiga Vikšere, Līva Bitnere, Laura Vilcāne. Ar lepnumu Ziedonis Puķītis pieminēja zelta saksofonu kvartetu, kurā savulaik spēlējuši Dairis Ozols, Magnuss Eriņš, Sandis Ungurs un Jānis Kursītis. Šoreiz uz skatuves redzējām 2002.- 2006. gada absolventu kvartetu: Dairi Ozolu, Eduardu Jubelu, Jāni Jansonu un Jāni Kursīti – talantīgus mūziķus, kuriem ir bijuši izcili pedagogi!

Tā bija skanīga un neaizmirstama satikšanās mūzikā – tā gribas sacīt par saksofonu kori, kurā apvienojās absolventi un tagadējie audzēkņi.

Koncerta noslēgumā instrumentālās mūzikas cienītājus priecēja Kokneses Mūzikas skolas absolvents - profesionāls mūziķis - trombonists Nauris Strežs ar džeza trio: Aigars Paulis (taustiņi), Rolands Stepanovs (bass) un Edgars Avakovs (drums). Nauris Strežs šobrīd darbojas Latvijas Radio bigbendā un Liepājas simfoniskajā orķestrī, bet ar siltām atmiņām atceras savus skolas gadus Kokneses Mūzikas skolā, kur vispirms apguvis trompetes spēli. Lūk, Naura novēlējums visjaunākajiem Kokneses Mūzikas skolas audzēkņiem: „Es zinu, mazie ķipari, ka nevienam nepatīk gammas un etīdes, tas ir grūti un dažreiz apnicīgi, bet viss ir vajadzīgs. Ticiet saviem skolotājiem! Es jums novēlu pēc iespējas vairāk redzēt un dzirdēt klātienē koncertus ar māksliniekiem no Latvijas vai ārzemēm. Ja ir tāda iespēja - klausieties, un jūs no tā iegūsiet!” Bet šajā reizē mazajiem māksliniekiem un visiem pārējiem bija patiess baudījums sajust Naura un viņa draugu virtuozo spēli!

Sirsnīgus pateicības vārdus un apsveikumus saņēma Pūšaminstrumentu spēles pedagogi un visi koncerta dalībnieki. Sveicējiem pievienojās arī ciemiņi no Pļaviņu, Skrīveru un Lielvārdes Mūzikas skolām. „Tas ir visskaistākais, ko varam piedzīvot – redzēt, kā no maziem, tikko savu mūzikas ceļu sākušiem bērniem, izaug tādi mūziķi, kurus dzirdējām koncerta noslēgumā! Mums ir prieks redzēt sava darba augļus! Paldies mūsu skolas savu darbu mīlošajiem pedagogiem!” – sacīja Silvija Cīrule, Kokneses Mūzikas skolas direktore.

Kokneses novada iedzīvotājiem un viesiem tagad ar nepacietību jāgaida 15. aprīlis, kad mūzikas mīļotājus priecēs Akordeonu klases prezentācijas koncerts Kokneses kultūras namā.

Sarmīte Rode

Foto: Rolands Gagainis