Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/4682/kokneses_romas__katolu_draudzes_baznicai_75_gadskarta
Drukas datums: 19:58:32 02.04.2020

Kokneses Romas - katoļu draudzes baznīcai 75. gadskārta

06.07.2014 kur : Kokneses Romas - katoļu draudzes baznīca

Kokneses Romas – katoļu draudzei 6. jūlija svētdienas rīts paliks neaizmirstamā atmiņā. Pirmo reizi Koknesē, sagaidot baznīcas 75. jubileju, vizitācijā ieradās Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Liecības vēsta, ka par baznīcas dzimšanu jāpateicas Daugavpils Jaunavas Marijas baznīcas prāvestam P.Rudzītim, kurš 1936. gadā noturējis dievkalpojumu Pļaviņās un pēc tam sācis dievkalpojumus noturēt arī Krievkalna skolā pie Kokneses. Vēlāk viņš Koknesē nopircis apbūves gabalu baznīcas celšanai. Vēstures fakti apliecina, ka Kokneses baznīcas celšanas pirmsākumi notikuši Daugavpilī, jo tur tika sagatavoti visi kokmateriāli: tos uzlādēja dzelzceļa vagonos un tad pārveda uz Koknesi, bet šeit sagatavotos materiālus ātri uzstādīja. Baznīcu cēla stāvbūvē. 1939. gadā, kaut vēl nebija ielikta grīda, Kokneses baznīcu iesvētīja. Pēc prāvesta Rudzīša izteicieniem, tad baznīcas celšana izmaksājusi 12 tūkstošus latu.

Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados prāvesta Jāņa Zviedrāna vadībā, ar draudzes locekļu atbalstu tika paveikts liels baznīcas remonts: baznīcu apmūrēja ar sarkaniem ķieģeļiem un uzbūvēja sētas stabiņus. Iekšpusi no jauna apšuva ar parketa vairogiem, izveidoja jaunus altārus. 2003.gada mākslinieks Aldis Dobenbergs uzgleznoja jaunas altāra gleznas.

Laikā, kad Koknesē darbojās tikai Romas-katoļu draudzes baznīca, dievkalpojumus noturēja gan pareizticīgie, gan luterāņi. 1996.gadā baznīca saņēma īpašu piemiņas velti kā „Kokneses sakoptākā sēta” sabiedrisko ēku vidū.

Kokneses Romas-katoļu draudzē darbojušies priesteri: P.Rudzītis, K.Lielbārdis, K.Sosnovskis, D.Punculis, A.Jonikāns, V.Vīnbergs, A.Mičulītis, A.Peipiņš, J.Zviedrāns, A.Blūms, V. Stulpins, A. Keziks. Šobrīd draudzes priesteris ir Māris Zviedris.

Baznīcas draudzes locekļi ar mīlestību rūpējas par savu dievnamu, arī šajā īpašajā, draudzei nozīmīgajā dienā, viņi bija posuši baznīcu svētkiem.

Svētajā Misē, uzrunājot draudzi, arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs atgādināja, ka cilvēks ir aicināts meklēt Dievu, doties savā ticības ceļā ar tīru sirdi. Viena no galvenajām atziņām – cilvēkam ir jāapzinās sava atbildība Dieva priekšā.

„Labestība nevar izmirt, jo Dievs ir nemirstīgs un atklājas labos cilvēkos,” sveicot augsto ciemiņu, arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču un baznīcas draudzi 75. gadskārtā, sacīja Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris. Pēc arhibīskapam un baznīcas jubilejai veltītajiem apsveikumiem sekoja procesija ap dievnamu, kas simbolizē, kā cilvēka dzīve tuvojas Dievam. Baznīcas dārzā draudzīgā gaisotnē pie kopīgi sarūpēta svētku mielasta, turpinājās sarunas ar arhibīskapu par dažādiem jautājumiem draudzes dzīvē. „Mani aizkustināja draudzes locekļu sirsnīgā attieksme vienam pret otru. Tā atklājas patiesā Dieva mīlestība,” ar gandarījumu teic priesteris Māris Zviedris.

Kokneses Novada Vēstis

Mārča Briškas foto