Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/4669/vecbebru_muizas_nomas_tiesibu_izsole
Drukas datums: 17:35:01 01.04.2020

Vecbebru Muižas nomas tiesību izsole

16.08.2017 10:00 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NOTIKUSI.

Kokneses novada dome izsola nomas tiesības ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Kokneses novada, Bebru pagasta  vēsturiskam apbūves kompleksam „Vecbebru Muiža”. Pieteikšanās izsolei līdz 2017.gada 15.augusta plkst.10.00. Izsoles sākuma cena -  gada nomas maksa 1620,94 euro plus PVN 21% . Izsoles solis –200,00 euro (divi simti eiro 00 centi). Objekta nomas izsole notiks 2017.gada 16.augustā plkst. 10.00  Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 1. telpā (sēžu zālē). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un Kokneses novada domes 13.kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar Bebru pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 20016603.  

Izsoles noteikumi