Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/4654/senioru_ziemassvetku_balle_koknese
Drukas datums: 18:26:02 25.01.2022

Senioru Ziemassvētku balle Koknesē

17.12.2016 15:00 kur : Bebru pamatskola

4var_1.jpgBebru pamatskolā aizvadītā gada nogalē, 17. decembrī, satikās pagasta vecākā paaudze, lai sirsnīgā noskaņā atcerētos gada svarīgākos notikumus un baudītu tikšanās prieku pie Ziemassvētku eglītes. Pasākums iesākās ar Bebru pamatskolas skolēnu priekšnesumiem un skolotājas Annas Romanovskas laba vēlējumiem gada baltākajos svētkos. 2016. gadā darbu uzsāka pensionāru padomes „Mārtiņroze” jaunais sastāvs Mārītes Andersones vadībā.

„Šajā gadā kopīgi svinējām Sveču dienu pagasta bibliotēkā, Saimnieču dienu „Galdiņu” muzejā, daudz jauna iemācījāmies radošajās darbnīcās, braucām ekskursijās pavasarī un rudenī,” aizejošā gada jaukākos mirkļus atminējās Mārīte Andersone.

Stipru veselību, dzīvesprieku, tuvu cilvēku pleca sajūtu Jaunajā gadā klātesošajiem novēlēja Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza un pamatskolas direktore Lidija Degtjareva. Šobrīd no Bebru pagasta iedzīvotāju kopējā skaita 170 iedzīvotāji ir pensionāri, uz kopīgo tikšanos bija ieradušies apmēram 70. Jau ilgus viņu tikšanās vieta ir nemainīga – ar viesmīlību vecļaudis tiek gaidīti Bebru pamatskolā.

Par tradīciju ir kļuvis kopīgajā tikšanās reizē godināt apaļo gadskārtu jubilārus, kā arī savā pulkā sveikt jaunos pensionārus. Šoreiz daudzus iepriecināja „Mārtiņrozes” dāmu darinātie konfekšu pušķi un skaistie apsveikumi. Ar klusuma brīdi un iedegtām svecītēm egles zarā tika pieminēti 2016. gadā mūžībā aizsauktie bebrēnieši.

Mīļi gaidītas viešņas bija Vija Vilmane un Aina Grīva. Arī šajā reizē skanēja dziesmas no viņu bagātā pūra. Laimīgu un mīlestības bagātu gadu bebrēniešiem novēlēja arī Ziemassvētku vecītis un daudzo dziesmu zinātājs Ziemassvētku rūķis.

„Priekam jau nevajag daudz, brīdi pabūt kopā, ļauties atmiņām un pasapņot par rītdienu,” – atzina tie, kuri, nebēdājot par gadiem, prot priecāties par dzīvi. Svētku svinētāji teic paldies kapelai „Aizezeres muzikanti” par dāvāto līksmību un atgriešanos jaunības dienās!

Sarmīte Rode