Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/4539/rotalu_laukuma_atklasana_irsos
Drukas datums: 03:17:17 28.02.2021

Rotaļu laukuma atklāšana Iršos

16.06.2017 11:00 kur : Kokneses novada Iršu pagasta pārvalde

img_3551_2.jpg16. jūnija diena Iršu pagastā bija jo īpaši saulaina un priekpilna. Visgaidītākais notikums beidzot ir klāt un lielākais sapnis mazajiem iršēniešiem piepildījies! Ar biedrības „Irsis” iniciatīvu realizēts projekts „Dosimies dabā, tur vingrot vieglāk!’’ Pašā Iršu pagasta centrā mājvietu sev radis košs un saulains bērnu rotaļu un aktivitāšu laukums.

Svinīgā rotaļu laukuma atklāšanā, uzrunājot klātesošos, biedrības “Irsis” pārstāve Raina Līcīte stāstīja par projekta idejas rašanos un ceļu līdz tā realizācijai: “Projekta ideja radās jau 2015. gadā, bet apgriezienus uzsāka 2016. gada pavasarī. Sanākot kopā biedrības valdei un locekļiem, tika nolemts piedalīties ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam izsludinātajā konkursā. Iesniedzām projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā ar nosaukumu „Dosimies dabā, tur vingrot vieglāk!’’’. Šoreiz to vajadzēja iesniegt elektroniski, par ko saņēmām arī vienu papildus punktu. Vērtēšana notiek pēc punktu sistēmas. Darbs pie projekta realizācijas bija intensīvs. Nācās veikt dažādus labojumus, precizējumus un grozījumus, bet tas viss tika veiksmīgi izdarīts. Projekta kopējās izmaksas ir 16939,66 eiro, no tām ES struktūrfondu līdzekļi 15245,69 eiro un Kokneses novada domes līdzfinansējums 1693,97 eiro.

Cenu aptaujā piedalījās 3 firmas, kuras piedāvāja veikt rotaļu laukuma iekārtu piegādi un uzstādīšanu. Zemākais cenas piedāvājums bija SIA KSIL Baltic, ar kuriem tika noslēgts līgums. Nepilnu 2 nedēļu laikā, čakli darbojoties, visi darbi tika paveikti.

Liela pateicība jāsaka Biedrības „Irsis” valdes priekšsēdētājai Ivetai Hveckovičai , Kokneses novada domei un īpaši domes priekšsēdētājam Dainim Vingrim un izpildirektoram Ilmāram Klaužam par atbalstu projekta īstenošanā.”

Pateicības un apsveikuma vārdus visiem projekta īstenotājiem teica gan Kokneses novada domes priekšsēdētājs un izpilddirektors, gan biedrības “Bites” pārstāve Ilze Pabērza un citi klātesošie.

Šajā īpašajā svētku dienā, riteņa taurēm skanot, atklāšanas brīdi nenokavēja un ar bērniem kopā bija arī klauniņš Kikī, ieradies no labākās Klaunu skolas. Izveicīgais Kikī uzņēmās rotaļu laukuma atklāšanas ceremonijas vadītāja lomu. Ar klauniņa dāvātajiem ziepju burbuļiem rokās, bērni atbildīgi palīdzēja vadīt svinīgo pasākumu. Kā šādās reizēs iederas, notika laukuma atklāšana ar lentas griešanu. Lai jaunajā laukumā nekad netrūktu līksmības un darboties prieka, Klaunu skolas pārstāvis, mūzikai skanot, aicināja bērnus doties laukumā. Par jauko pasākumu turpmāk atgādinās atklāšanas dienā kopīgi iestādītais kociņš.

Lai piepildās bērnu un vecāku svinīgi dotie solījumi ievērot kārtības un drošības noteikumus rotaļu laukumā!

Anita Šmite

Kokneses novada domes

Sabiedrisko attiecību vadītāja