Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/4333/lindas_smites_jaunas_gramatas_ausas_un_tiepsas_atversanas_svetki_kokneses_pagasta_biblioteka
Drukas datums: 03:39:53 19.01.2022

Lindas Šmites jaunās grāmatas „Aušas un Tiepšas” atvēršanas svētki Kokneses pagasta bibliotēkā

18.09.2014 kur : Kokneses pagasta bibliotēka

img_6540_1.jpgAr čiekurmeitiņu Trillu un viņas draugiem, draiskajiem brūnīšiem, mūsu novada sākumskolas skolēni un citi lasītāji iepazinās Kokneses pagasta bibliotēkā 18. septembra pēcpusdienā - Lindas Šmites jaunās grāmatas „Aušas un Tiepšas” atvēršanas svētkos. Jauki sagadījies, ka apgādā „Annele” autores trešā bērnu grāmata iznākusi laikā, kad krīt zīles un kastaņi. Laikā, kad grāmatas varoņi, aušīgie brūnīši, aušojoties sāk savus piedzīvojumus vēl nezināmajā Zaļspīdā. Pateicoties veiksmīgai radošai sadarbībai, rakstniecei Lindai Šmitei, vairāku bērnu un mācību grāmatu ilustratorei, animācijas filmu māksliniecei Gundegai Muzikantei un apgāda „Annele” direktorei Ilutai Moldanei-Greiškanei izdevies radīt sirsnīgu, gudru un skaistām ilustrācijām bagātu grāmatu bērniem un vecākiem. Ar labi paveikta darba sajūtu apgāda „Annele” vadītāja pastāstīja, ka grāmata „Aušas un Tiepšas” oktobra sākumā Vācijā, Frankfurtē, vērienīgajā starptautiskajā izstādē “Frankfurt Book Fair” pārstāvēs latviešu oriģinālliteratūru bērniem nacionālajā stendā. Šī ir viena no nozīmīgākajām grāmatu izdevējdarbības un poligrāfijas nozares izstādēm pasaulē.

Iluta Moldane-Greiškane atklāja: „Ar Lindu Šmiti un viņas grāmatas manuskriptu iepazinos jau pagājušajā gadā. „Aušas un Tiepšas” esmu izlasījusi trīs reizes, bet jau pirmajā reizē lasot, sapratu – grāmatai jābūt! Koknesieši var lepoties ar Lindas veikumu!”

Gundega Muzikante, kura šovasar saņēma Jāņa Baltvilka balvu bērnu grāmatu mākslā, sacīja: „Priecājos, ka man bija iespēja ilustrēt šo dziļo domu pilno vēstījumu. Es arī ar lielu interesi manuskriptu lasīju vairakkārt, lai katram varonim atrastu viņa sejiņu. Kad lasīsiet, apjautīsiet, ka grāmatā nav runa par čiekurmeitenēm un kastaņzēniem, bet par cilvēkbērniem!” Par savu jaunāko „bērnu” Linda Šmite teic, ka rakstīt bijis viegli un vārdi ripojuši raiti kā kastaņi. „Rakstniekam katra grāmata ir kā bērns, un katra mīļa, bet „Aušas un Tiepšas” man ir mazliet mīļāka par iepriekšējām, jo tajā bija ieliktas lielas cerības uz apgādu „Annele”.  Ar Gundegas Muzikantes brīnišķīgajām ilustrācijām Trilla un pārējie aušas un tiepšas ir piedzimuši otrreiz! Es biju pacietīga gaidīt, kad māksliniece pabeigs iesāktos citus darbus, lai ķertos klāt manējam.”

„Kā radās iecere šīs grāmatas tapšanā?” – jautāja bērni. „Noliku uz galda čiekuriņus un sāku rakstīt, it kā es būtu priedes meitiņa. Tā pamazām manā stāstā ienāca arvien jauni varoņi,” pastāstīja autore.

Pasākuma vadītāja, Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas skolotāja Daiga Andersone, vēra vaļā jauno grāmatu un jau ar pirmajiem tās fragmentiem ieveda mazos lasītājus grāmatas varoņu pasaulē, jautājot, vai arī viņi paši reizēm nav aušas vai tiepšas? Viņa rosināja bērnus atbildēt: „Vai vari nosaukt trīs lietas, kas nepieciešamas laimīgai dzīvei? Čiekurmeitiņa Trilla un citi draiskie brūnīši tās atklāj tad, kad aušojoties izripo no Zemes Zem Zilajām Debesīm un nonāk Zaļspīdā – svešzemē, kur plešas zaļas debesis, līst zaļš lietus, plūst lipīga Zaļupe un ietiepīgajiem iedzīvotājiem par visu svarīgāka šķiet dzīve uz zaļa zara.” „Kas notiks ar aušīgajiem brūnīšiem, ar viņu dzimtenes mīlestību tiepšu zemē, kur brūnie aušas padarīti zaļgani un gurdeni? Vai Trillas sirdsmīļajam kastaņzēnam Draišķim izdosies neiesakņoties auglīgajā Zaļspīdas zemē? Vai čiekurpuika Vējbiksis neizkaisīsies Zaļspīdas zaļajā vējā? Kas notiks ar ozolmeitas Skribastes pierē izaugušo zaļo ragu? Cik brūnīšu uzkāps uz lidojošās māllēpes lapas klāja un atgriezīsies mājās, un kuram nebūs lemts atgriezties dzimtenē?” Daiga savā aizrautīgajā sarunā ar nākamajiem grāmatas lasītājiem un grupas „Liepavots” atskaņotā dziesma par ilgošanos pēc mājām pasākuma noslēgumam piešķīra īpaši emocionālu noskaņu.

Lindas Šmites kolēģi sirsnīgi sveica viņu svētku dienā un novēlēja daudz radošu panākumu. Linda smaidot atbildēja: „Es turpināšu rakstīt, jo man patiešām to patīk darīt!” Pērses pamatskolas skolotājas viņai uzdāvināja kastaņu krelles, jo arī pats pirmais Lindas publicētais darbiņš, mācoties 3. klasē, bija stāstiņš par kastaņu. Pateicoties apgāda „Annele” direktores Ilutas Moldanes-Greiškanes dāvinājumam, „Aušas un Tiepšas” tagad varēs lasīt Kokneses pagasta bibliotēkā un novada skolu bibliotēkās.

Lai „Aušām un Tiepšām” aušīgs ceļš pie lasītājiem!

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto