Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/4311/koncerts_milestibas_svetkos
Drukas datums: 03:20:01 19.01.2022

Koncerts mīlestības svētkos

27.02.2017 kur : Pērses sākumskola

3dzin_1.jpgPar ilggadēju tradīciju Iršu pagastā ir kļuvusi Valentīna dienas sagaidīšana ar svētku koncertu, kurā piedalās novada pašdarbības kolektīvi. Pasākuma idejas izlolotāja ir Inta Balode, vidējās paaudzes deju kolektīva „Irši” un vēl citu deju kolektīvu vadītāja. Arī dejas un dziesmas mīlestība ir prieka un gaišuma avots, ar ko dalīties.

Visu mīlētāju dienas nedēļā, 17. februārī, Pērses pamatskolas zālē pagasta iedzīvotājiem svētku koncertu dāvāja vidējās paaudzes deju kolektīvi „Irši”, „Liepavots”, Pērses sākumskolas deju kolektīvs un vadītāja Inta Balode, Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Kāre” un vadītāja Sarmīte Plūme, Kokneses kultūras nama līnijdeju grupa un vadītāja Inga Ozoliņa, Iršu pagasta sieviešu vokālais ansamblis un vadītāja Valda Kalniņa, kā arī čigāndeju improvizācijas grupas „Javen” un vadītāja Ineta Seile. „Katru gadu cenšamies uz koncertu uzaicināt kādu jaunu kolektīvu. Šoreiz patīkams pārsteigums skatītājiem bija čigāndeju improvizācijas grupa „Javen”, kura pavisam nesen nosvinēja pirmo dzimšanas dienu. Uz skatuves tik lielā koncertā pirmo reizi dancoja Iršu jaunā paaudze – pirmsskolas grupas bērni. Kopīgā dejā ar sākumskolas lielākajiem dejotājiem, šķita, ka uz skatuves dejo visi Pērses sākumskolas bērni!” – stāsta koncerta programmas veidotāja Inta Balode.

Vēl viens jauks pārsteigums bija Iršu pagasta sporta pasākumu organizētāja Dzintara Greļa debija koncerta vadītāja lomā. Skatītāju un pašdarbības kolektīvu dalībnieku aplausi apliecināja, ka Dzintars tika lieliski galā ar šo pienākumu!

Pēc sirsnīgā un pozitīvām emocijām piepildītā svētku koncerta Valentīna dienas svinētājiem balli spēlēja Pēteris Leiboms. Paldies visiem koncerta dalībniekiem un atsaucīgajiem skatītājiem par kopīgo tikšanos mīlestības svētkos!

Sarmīte Rode