Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/4308/videjas_paaudzes_deju_kolektivs_irsi_nosvinejis_25_dzimsanas_dienu
Drukas datums: 14:07:28 17.08.2019

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” nosvinējis 25. dzimšanas dienu

21.05.2016

21. maijā vakarā Iršos, muižas klēts (Magazina) laukumā, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” 25 gadu jubilejas koncertā draugiem, atbalstītājiem un sirsnīgajiem Iršu pagasta ļaudīm dāvāja brīnišķīgus svētkus. Zīmīgi, ka šajā dzimšanas dienas koncertā piedalījās 25 dejotāji! Kolektīva vadītājai Intai Balodei pieder pats skaistākais – 25 gados iemantotā dejotāju cieņa un mīlestība.

„Mums patīk dejot!” – izsakot šos jubilejas koncerta moto vārdus, katrs dejotāju pāris iesēja smaržīgajos bērzu meiju zaros krāsainas lentītes, tā apliecinot savu nerimstošo dejot prieku. Astrīda Saimena koncerta iesākumā atgādināja: „1991. gadā uz pirmo mēģinājumu sanāca Iršu pagasta iedzīvotāji, kuri jau sen vēlējās dejot. Viņus uzaicināja tā laika kluba vadītāja Māra Upenieks. Dejotājus atbalstīja gan Māra, gan pagasta vadība. Bija pat tādi brīži, ka kāds no dejotājiem nevarēja apmeklēt mēģinājumus, jo nebija, kas pieskata bērnus. Tad Māra to darīja ar lielu prieku, lai tikai dejotāji varētu apmeklēt mēģinājumus. Tā jau pirmajā tikšanās reizē Intas Balodes vadībā jaunā kolektīva dalībnieki iemācījās latviešu tautas deju „Zemnieks darbā”, kas kā „zelta fonds” saglabājies repertuārā. Jau 25 gadu garumā kolektīvs veido aktīvu kultūras dzīvi un iesaistās gan vietējā gan starptautiska līmeņa pašvaldībai nozīmīgos projektos. Visā pastāvēšanas laikā kolektīvu atbalstījusi Iršu pagasta pašvaldība un Kokneses novada dome. Vislielākais paldies dejotāju vārdā Andrim Balodim, kurš visus šos gadus ik nedēļu ir rūpējies par vadītājas nokļūšanu mēģinājumos un koncertos, kā arī morāli un ar savu līdzdalību dejotāju vidū vienmēr ir bijis klāt! Mūsu zelts ir mūsu kolektīva prezidents Dzintars Meiers, kurš 25 gadu garumā ir uzņēmies rūpes par kolektīva saliedēšanu.”

Savukārt visi deju kolektīva „Irši” dejotāji atzīst: „Mums ir pati labākā kolektīva vadītāja!” Gadiem ejot, kolektīva sastāvs mainās, tikai mīlestība uz deju ir palikusi. Pašreiz kolektīvā dejo dalībnieki no Iršiem, Bebriem, Odzienas un Kokneses.

Jubilejas koncertā deju kolektīvs „Irši” izdejoja desmit skaistas un sirdij tuvas dejas, to vidū arī kolektīva pirmo iemācīto latviešu tautas deju „Zemnieks darbā”. Deja „Pie Dieviņa gari galdi” ar Intas Balodes horeogrāfiju bija īpašs veltījums gan dejotājiem, gan dzimšanas dienas ciemiņiem. Tas bija emocionāls un neaizmirstams brīdis, kad uz skatuves uznāca dejotāju bērni un mazbērni, un viņu mazie solīši ievijās kopīgajā dejas rakstā. Divas pašas mazākās meitenītes dancoja mammu un tētu rokās.

Inta Balode atklāja: „Šajā dejā piedalījās 19 dejotāju bērni, bet kopā mums ir 33 bērni un 8 mazbērni. Mēs esam viena liela, skaista un dejiska ģimene!” Deju kolektīvam „Irši” ir daudz draugu. Vieni no tiem – kapela „Aizezeres muzikanti” šajā vakarā klātesošos aicināja dziedāt līdzi Zigfrīda Putniņa dziesmām par Pērsi un citām saulainām melodijām.

Ar Iršu pagasta vokālo ansambli kopā koncertēts visos pagasta pasākumos. R.Paula dziesma „Dejo ar mani” bija veltīta draudzībai ar „Iršu” dejotājiem.

Inta Balode ir arī Iršu pagasta Pērses sākumskolas deju kolektīva vadītāja. Koncertā viņas mazie dejotāji dāvāja savu dejot prieku „Latviešu pāru deju svītā”. Bērni pastāstīja, ka ir daudz mācījušies no lielajiem „Iršu” dejotājiem, kā stalti vest dejas soli un nēsāt tautas tērpu. Deja „Ciganovskis” R.Spalvas horeogrāfijā arī ir kolektīva zelta repertuārā. Arī šoreiz, skatītāju aplausu pavadīts, Ciganovska solo dejoja Dzintars Meiers. Vērīgākie noteikti pamanīja - kad uz skatuves raisījās „Līgo danči”, virs dejotāju galvām pārlaidās svētelis. Tātad svētības un daudz skaistu deju viņiem netrūks!

Kad „Iršu” dejotāji aicināja uz skatuves piebiedroties bijušos dejotājus, bija prieks vērot, cik daudzus novada iedzīvotājus ir vienojusi mīlestība uz deju. Skanot „Es mācēju danci vest” viņi visi kopā uz mirkli atcerējās kopā pavadītos gadus.

Svētku brīdī kopā ar Iršu ļaudīm bija arī Māra Upenieks, kuras devums kādreizējā pagasta kultūras dzīvē un deju kolektīva „Irši” izveidē ir nenovērtējams. Dāvinot katrs pa krāšņai rozei, „Iršu” dejotāji mīļi sveica savu vadītāju Intu Balodi, bet visi izteiktie labie vēlējumi kopā ar krāsainiem baloniem pacēlās debesīs.

Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte, sveicot jubilārus, sacīja: „Jūs mīlat deju un savā mīlestībā dalāties ar mums!” Svētku brīdī viņa pasniedza Intai Balodei Kokneses novada domes Atzinības rakstu par ilggadēju radošu ieguldījumu tautas dejas tradīcijas saglabāšanā un attīstībā. Kokneses novada domes Atzinības rakstu par tautas mākslas tradīciju godā turēšanu un dejotāju saliedēšanu saņēma arī kolektīva prezidents Dzintars Meiers.

Kokneses novada domes deputāts un bijušais Iršu pagasta padomes priekšsēdētājs Pēteris Keišs, suminot jubilārus, atzina: „Jūs kā pirms 25 gadiem bijāt, tā joprojām esiet vidējās paaudzes deju kolektīvs!”

Svētku reizē ceļu uz Iršiem bija mērojis Ogres kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Aija” un vadītāja Aija Zepa. Saviem draugiem un visiem svētku svinētājiem ogrēnieši dāvāja deju priekšnesumus un sirsnīgus sveicienus jubilejā.

Skatītāji uzgavilēja Iršu pagasta vokālais ansambļa dalībnieču dziesmotajam veltījumam, kurā draudzīgi tika apdziedāti „Iršu” dancotāji.

Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas jauniešu deju kolektīva „Kāre” vadītāja Sarmīte Plūme jubilārus sveikt bija ieradusies kopā ar vienu čaklu darba „bitīti” un otru, kurai patīk svētkus svinēt. Abu meiteņu priekšnesums ielīksmoja visus dejas draugus. Sarmīte Plūme atklāja, cik ļoti viņu saviļņojusi Intas Balodes radītā deja „Pie Dieviņa gari galdi”. „Inta, Tu vari būt laimīga, jo Tavās rokās pašas Laimas atslēdziņa ir 25 gadus un, vēl jo laimīgāka, jo šī deja ar mazajiem ķipariem apliecināja, ka viņi – jaunie dejotāji Tev būs ne tikai uz Dziesmu un deju svētku simtgadi, bet arī vēl pēc 25 gadiem!” Savukārt vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots” savā apsveikumā uzsvēra, ka Inta Balode ir viņu kopīgā vadītāja un viņus visus ciešā pavedienā saista kaislība uz deju. „25 gadu vecumā cilvēks zina ko grib un kas patīk,” teica „Liepavots” dejotājas, dāvinot īpaši jubilāriem darinātu pārsteigumu un izdancinot „Iršu” puišus.

Jubilāriem daudz laimes vēlēja arī Pērses sākumskolas dejotāji, Bebru pagasta vokālais ansamblis „Nianse”, Dace un Dzintars Greļi, kapela „Aizezeres muzikanti”, Kokneses kultūras nams, Iršu senioru klubiņš „Vālodzīte” un atsaucīgie koncerta skatītāji.

Savukārt „Iršu” dejotāji pateicās visiem, kuri palīdzējuši un atbalstījuši piepildīt viņu radošās ieceres.

Svētku bukletiņā, ko jubilāri dāvināja koncerta skatītājiem, ir pateikts galvenais: „Nozīmīgs ir ikviena dalībnieka personīgais ieguldījums kolektīva pastāvēšanā! Cauri laiku lokiem pastāvēs mīlestība uz latviešu tautas deju, radošums un kopā būšanas prieks!”

Sarmīte Rode