Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/4307/barikazu_atceres_pasakums_irsos
Drukas datums: 13:46:18 17.08.2019

Barikāžu atceres pasākums Iršos

13.01.2016

1991. gada 13. janvārī Latvijas Tautas frontes vadītāji D. Īvāns un R. Ražuks Latvijas Radio aicināja Latvijas iedzīvotājus doties uz Rīgu, lai protesta mītiņā atbalstītu lietuviešus un nosargātu savas valsts neatkarību. Uz Daugavmalu devās arī Iršu vīri, nemaz nenojausdami, ka pēc protesta manifestācijas sekos barikāžu laiks- pilns satraukuma un neskaidrības.

Iršu vīri sargāja dažādus, valstij stratēģiski svarīgus objektus, bet vairums atradās Zaķu salā pie Televīzijas torņa. Vīru uzdevums bija vērot Daugavu un ziņot par aizdomīgām aktivitātēm uz ūdens. Protams, ieroču jau nebija – bija pārliecība un ticība, ka kopā izdosies nosargāt Latvijas brīvību.

Šogad - janvārī, jau piekto gadu, iršēnieši – barikāžu dalībnieki, omulīgajā pagasta zālītē pulcējās uz atmiņu pasākumu. Uz kopā būšanu ieradās kupls skaits vīru. V. Bundulis,(toreizējais Iršu pagasta padomes priekšsēdētājs), pateicās viņiem par atbalstu un drosmi. Daudzi barikāžu dalībnieki vēlējās teikt paldies savām sievām, daudzas no kurām palika mājās vienas pašas ar maziem bērniem, kamēr vīri Rīgā bija vienoti- plecu pie pleca. Runājot par Latviju, izskanēja atziņa, ka ar mūsu valsti var lepoties, problēmas drīzāk ir gan valdībā, gan pašos cilvēkos. Latvijā būtu daudz labāk dzīvot, ja „stiprie (domāta valdība) būtu godīgāki un šobrīd vājie (domāta tauta) būtu drosmīgāki”.

Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte vēlēja barikāžu dalībniekiem labu veselību un saticību ģimenēs, un katram no viņiem pasniedza nelielu piemiņas velti. Piecu gadu laikā bibliotēkā ir izveidots fotogrāfiju arhīvs no barikāžu atceres pasākumiem pagastā. Skatoties prezentāciju, uzplaiksnīja daudz atmiņu. Tika noskaidroti aktīvākie barikāžu pasākumu atbalstītāji un izteikta pateicība vīriem, kuri atrod laiku, lai iesaistītos pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Pasākuma laikā tika sagatavota vēstule 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai ar ierosinājumu - apbalvot ar Pateicības rakstiem tos barikāžu dalībniekus, kuri uz barikādēm devās no Iršiem, bet Iršu pagastā vairs nedzīvo un esošajās dzīves vietās nav saņēmuši Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. Iesniegumu ar saviem parakstiem apstiprināja 15 barikāžu dalībnieki no Iršiem.

Paldies Iršu pagasta sieviešu vokālajam ansamblim par muzikālo noformējumu un sadarbības partneriem – pagasta pārvaldei un Pērses sākumskolai par atbalstu pasākuma organizēšanā.

Dace Grele,

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja