Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/4302/lai_svetku_mirdzuma_dzimst_ticiba_ceriba_un_milestiba_uz_jauniem_darbiem
Drukas datums: 13:50:09 22.09.2020

Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība uz jauniem darbiem!

14.11.2014

14.novembrī Iršos notika Latvijas valsts 96.gadadienai veltīts koncerts. Skatītāji baudīja gan lielo, gan mazo dalībnieku priekšnesumus.

Iršu pagasta pārvaldes vadītājas svētku runa tika papildināta ar attēliem no Iršu pagasta svarīgākajiem notikumiem, kuri tika veikti pateicoties Iršu pagasta ļaudīm, pagasta pārvaldes darbiniekiem, skolas, ģimenes krīzes centra darbiniekiem un ar Kokneses novada domes atbalstu pēdējo 5 gadu laikā (no 2009. gada, kad apvienojās Iršu, Bebru, Kokneses pagasts un izveidoja Kokneses novadu).

Prezentācijas beigās Iršu pagasta pārvaldes vadītāja teica: "Novēlu prieku visā, ko spējam padarīt, laimi visā, ko spējam paturēt un izdzīvot. Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība uz jauniem darbiem, uz jauniem sapņiem!"

Paši mazākie - Pērses pamatskolas izglītojamie, uzstājās ar patriotisku dzeju, veltītu Latvijai, kā arī priecēja mūs dejā un dziesmā. Vakara gaitā baudījām deju kolektīva „Irši” uzstāšanos, kas apliecināja mīlestību un piederību šai valstij, kā arī Iršu sieviešu vokālā ansambļa izpildītās dziesmas par Tēvzemi, ticību un gaismu. Paldies sakām folkloras kopai „Urgas”, kas skatītājus ieveda etniskajā noskaņojumā, aicinot dziedāt līdzi dziesmām, un izkustoties rotaļā.

Sirsnīgs paldies visiem par ieguldīto darbu pasākuma tapšanā: Deju kolektīva „Irši” un Pērses pamatskolas dejotāju vadītājai Intai Balodei, Folkloras kopas „Urgas” vadītājai Ingunai Žogotai, Iršu sieviešu vokālā ansambļa vadītājai Valdai Kalniņai, Pērses pamatskolas skolotājām Aijai Indriksonei, Sandrai Paļčevskai, Indrai Labai, skaņu operatoram Dzintaram Greļam un Dacei Grelei, un vakara vadītājiem Kristīnei Greļai un Valdim Silovam.

Paldies Iršu pagasta iedzīvotajiem par lielo atsaucību, apmeklējot šo koncertu.

Ineta Riekstiņa,

Iršu pagasta kultūras darba organizatore