Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/4274/lai_sasaucamies_lai_dziedam
Drukas datums: 16:31:54 25.08.2019

Lai sasaucamies, lai dziedam!

24.04.2014 kur : Bebru pamatskola

Jau trešo pavasari, kad priecīgi vītero putnu balsis, Vecbebros uz kopīgu sadziedāšanos pulcējās dziedošās ģimenes, draugi un radoši kolektīvi, kurus vieno mīlestība uz dziesmu. 24. aprīļa vakarā Bebru pamatskolā dziedāt prieks virmoja gaisā, uzplauka skatītāju smaidos un aplausos. Koncertu vadīja kultūras pasākumu organizatore Marika Cegele, bet par muzikālo apskaņošanu gādāja Inese un Monta Skujas. Gandrīz visi koncerta dalībnieki šajā dziesmotajā pasākumā piedalījās trešo reizi. Tas apliecina, ka sadziedāšanās pavasarī būs kļuvusi par tradīciju un to, ka bebrēnieši ir draugos ar dziesmu ne tikai svētkos – dziedāšana ģimenēs un draugu lokā ir viņu dzīves krāsainā ikdiena. No tautas dziesmām līdz mūsdienu populārām melodijām – tik dažāds bija dziesmu mīļotāju repertuārs.

Daiga Andersone kopā ar meitiņu Esteri ir dziedājusi arī abos iepriekšējos pavasaros. Estere nu izaugusi vēl lielāka, un šoreiz kopā ar māmiņu Daigu aicināja mūs dziedāt līdzi latviešu tautasdziesmu „Pie Dieviņa gari galdi” un latgaliešu tautasdziesmu par Rūžeņu. Viņām palīdzēja arī mazais Valters, kuram māmiņa un māsa dzied ik vakaru. Muzikālo pavadījumu spēlēja Iveta Bērziņa.

Jānis Bots muzikalitāti mantojis no vecākiem: māmiņas Antras un tēta Normunda. Jau trešo reizi Jānis un Antra mums dāvināja kopīgu dziesmu, bet Raimonda Paula „Svētvakarā” viņiem pievienojās tētis Normunds ar savu spēcīgo balsi. Vajag tikai iedrošināt, un arī tēvi varonīgi kāpj uz skatuves!

Šī pasākuma uzticamās dalībnieces - draudzenes un klasesbiedrenes Samanta Vilmane un Patrīcija Eiduka dziesmu „Sasatiku puisīti” ne tikai nodziedāja, bet parādīja kā jautru stāstu. Bebru pamatskolas draudzīgais 5. klases kolektīvs kopā ar audzinātāju Dzintru Sniedzi un skolotāju Liānu Haritonovu pārsteidza ar atraktīvo priekšnesumu Raimonda Paula dziesmā „Šai drūmajā vietā”. „Nāc, puisīti!” Artūra Reinika dziesmā vilināja Inese un Monta Skujas. Skuju ģimene no Kokneses ir šī pasākuma visatsaucīgākie atbalstītāji. Artis Zvejnieks bija otrs drosmīgais tētis, kurš kopā ar dēliem Andreju un Rūdolfu dziesmā „Kapteinis Reinis” un latviešu tautasdziesmā „Ozoliņi, zemzarīti” atklāja, ka dziesma viņu ģimenē ir godā celta. Kā radīta skatuvei – tā varēja sacīt par sešgadīgo Evelīnu Šleseri dziesmā „Sasatiku puisīti”. Evelīnai dziesmiņu nepietrūkst ne mājās, ne bērnudārzā, bet šajā pasākumā mazā dziedātāja piedalījās pirmo reizi. Kapelu „Aizezeres muzikanti” skatītāji jau iemīļojuši daudzajos pasākumos, kuros skanējusi viņu no sirds spēlētā mūzika. Arī šoreiz dziesmā „Kur esi tu?” un draiskajā „Fokstrotā” baudījām „Aizezeres muzikantu” brīnišķīgo sniegumu. Bebru pamatskolas 5. klases skolnieču kvartets: Krista Ģēģere, Daniela Caunīte, Elīna Suhotina un Enija Ošiņa izpildīja Dženi Mei hītu „Es gribu tevi mīlēt”. Bet meiteņu klasesbiedrs Juris Bitenbinders uz skatuves radīja sajūtu, ka patiešām uz koncertu ieradies gaisa balonā, gluži kā varonis viņa dziedātajā Raimonda Paula dziesmā „Lidojums ar gaisa balonu”. Juris jau trešo reizi ar prieku piedalījās šajā pasākumā. Starp citu, viņš bija pirmais drosminieks, kurš pieteicās dziedāt pirmajā dziedošo ģimeņu un draugu koncertā 2012. gadā. Māsīcas Renāte Jaudzema un Marika Cegele labprāt uzdzied kopīgos ģimeņu svētkos, bet pirmo reizi meitenes uzstājās šajā pasākumā ar Kārļa Būmeistera kompozīciju „Divi eņģeļi”. Mozgu ģimenes dziedātāji ar saviem priekšnesumiem mūs ir priecējuši arī iepriekšējās reizes. Šoreiz māmiņa Laila ar jaunāko dēlu Edvardu izpildīja dueta „Sandra” labi zināmo dziesmu par mazcenas mobilo telefonu, kurš atrisina visas dzīves likstas. Uz koncerta noslēgumu bija ieradusies, kā viņi paši sevi pieteica - viesmākslinieku grupa no ārzemēm ar dziesmu, kurā izskanēja jautājums: „Vai es vainīga, ja mīlu?”

Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza sirsnīgi pateicās visiem koncerta dalībniekiem un novēlēja arī skatītājiem nākamajos dziedāšanas svētkos būt dziedātāju pulkā. Bebru pagasta pārvaldes sarūpētās balvas atgādinās dziedātājiem par jauko sadziedāšanos šopavasar. Lai visus dziesmu draugus pavada vārdi no dziedātās kopdziesmas „Lai sasaucamies, lai dziedam, un dziesma šī vieno lai mūs!”

Sarmīte Rode

Dzintras Sniedzes foto