Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/4264/atkalredzesanas_prieks_pie_ziemassvetku_eglites
Drukas datums: 16:56:33 25.08.2019

Atkalredzēšanās prieks pie Ziemassvētku eglītes

15.12.2012 kur : Bebru pamatskola

Jau piecpadsmito gadskārtu Bebru pagasta vecļaudis satikās Ziemassvētku pasākumā Bebru pamatskolā. Sniegputeņa skrējiens nespēja aizkavēt tos, kuriem 15. decembrī bija lemts būt kopā pie izgreznotās svētku eglītes! Par sirsnīgo svētku noskaņu, par to, lai visus vienotu atkalredzēšanās prieks, rūpējas pensionāru padome, kuru 15 gadu garumā vada Anna Bite. Šī gada sākumā pensionāru padomei radās nosaukums „Mārtiņroze”.

Svētku brīdis iesākās ar Bebru pamatskolas 6. klases skolēnu muzikālu sveicienu. Dziesmu „Mārtiņroze”, kas kļuvusi par pensionāru padomes himnu, klātesošajiem veltīja Velga Feldmane, Inese un Monta Skujas, kuras pasākuma gaitā priecēja ar deju mūziku. „Šajos 15 gados esam piedzīvojuši daudz neaizmirstamu brīžu gan braucot ekskursijās, gan citos kopīgos pasākumos. Esam ieguvuši daudz jaunus draugus, kuri arī šodien ir kopā ar mums”, atskatoties uz paveikto sacīja pensionāru padomes priekšsēdētāja Anna Bite. Ticību Ziemassvētku brīnumam, stipru veselību un sirds mieru dvēselē saviem pagasta ļaudīm un ciemiņiem novēlēja Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza. Pensionāru padomi 15 gadu jubilejā sumināja un bebrēniešiem veiksmīgu nākamo gadu vēlēja Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs. Negaidīts pārsteigums bija Kaķīša Laķīša un trīs mazu pelēnu ierašanās. Ar dziesmām par piparkūku cepšanu un svētku prieku, viņi atsauca vēl vienu ciemiņu – pašu Ziemassvētku vecīti ar dāvanu maisu!

Bebru pagasta pensionārus un darbīgo pensionāru padomi sveica Bebru pamatskolas kolektīvs un tuvākie kaimiņi - Iršu pagasta un Kokneses pagasta pensionāru padomes pārstāvji. Draugi no Liepkalnes, ansamblis „Pīlādzītis”, sveicienā bija līdzi atveduši savas jaunākās dziesmas. Vistālāko ceļu uz Bebriem bija mērojuši Lubānas pensionāru biedrības „Cerība” dalībnieki. Lubānas dāmu dziedāto Kaspara Antesa dziesmu „Saldā dzīve” svētku svinētāji uzņēma ar sajūsmas aplausiem.

Tāpat kā citus gadus, pensionāru padome, sveica tos, kuri šogad piebiedrojušies pensionāru saimei un apaļo gadskārtu jubilārus. Ar klusuma brīdi, iededzot svecītes egles zarā, pieminēja mūžībā aizsauktos. „Šis man ir gaišākais brīdis gadā, kad pie svētku eglītes satiekos ar saviem bijušajiem darba biedriem un kopā atminamies bijušos laikus”, atzina kāda bebrēniete.

Lai pensionāru padome „Mārtiņroze” zied savā krāšņumā un iedvesmo citus rast dzīvesprieku ikdienā un svētkos! Lai baltām domām un darbiem piepildīts Jaunais gads!

Sarmīte Rode