Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3976/dzivokla_izsole
Drukas datums: 20:06:19 09.07.2020

Dzīvokļa izsole

23.08.2016 10:00 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NOTIKUSI. NOSLĒGTS PIRKUMA LĪGUMS.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošu nekustamo īpašumu – divu istabu dzīvokli 35,2 m2 ar kadastra Nr. 32609000710 Parka ielā 16 dzīvoklis Nr.27, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena 2250,00 euro (divi tūkstoši divi simti piecdesmit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2016. gada 22. augustam plkst. 10:00 ir jāiesniedz iesniegums ar dokumentiem par dalības maksas 30,00 euro, nodrošinājuma naudas 225,00 euro nomaksu un izziņu, ka nav nodokļu parādu Kokneses novadā. Objekta izsole notiks 2016.gada 23. augustā plkst. 10:00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 2. telpā (sēžu zālē). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT un Kokneses novada domes administrācijas ēkās 13. kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš saskaņot pa tālruni 65128575.