Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3975/tris_istabu_dzivokla_izsole_renoveta_maja
Drukas datums: 20:15:15 09.07.2020

Trīs istabu dzīvokļa izsole renovētā mājā

24.05.2016 11:00 kur : Kokneses novada dome

Izsole notika, līgums noslēgts.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošu nekustamo īpašumu - trīs istabu dzīvokli renovētā mājā 73,4 m2 ar kadastra Nr. 32609000541 „Liepas”-19, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena 2000,00 euro ( divi tūkstoši euro). Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2016.gada 23.maija plkst.10.00 ir jāiesniedz iesniegums ar dokumentiem par dalības maksas 50,00 euro, nodrošinājuma naudas 200,00 euro nomaksu un izziņu, ka nav nodokļu parādu Kokneses novadā. Objekta izsole notiks 2016.gada 24.maijā pkst.11.000 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 2. telpā (sēžu zālē). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un Kokneses novada domes administrācijas ēkas 13.kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš saskaņot pa tālruni 65128575.

Izsoles noteikumi šeit