Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3974/par_nekustama_ipasuma_ievu_iela_2_pardosanu_izsole
Drukas datums: 08:20:00 26.11.2020

Par nekustamā īpašuma Ievu iela 2 pārdošanu izsolē

22.03.2016 10:00 kur : Kokneses novada dome

Izsole notikusi, līgums noslēgts

Kokneses novada dome pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli Kokneses novada domei piederošu Kokneses pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3260 014 0256 zemes gabalu (starpgabalu) 1106 m2 platībā ar adresi : Ievu iela 2, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Nosakot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 014 0256, Ievu iela 2, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, nosacīto izsoles sākumcenu 1132,00 euro (vienu tūkstoti vienu simti trīsdesmit divus euro), veicot samaksu divu nedēļu laikā vai 3(trīs) gadu laikā ar likumiskiem 6% gadā. Izsolei var reģistrēties līdz 2016.gada 21.martam plkst.10.00. Izsole notiks 2016.gada 22.martā plkst.10.00, Kokneses novada domes administrācijas ēkas 1. telpā (apspriežu zālē) Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI