Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3973/rupnieciskas_zvejas_nomas_tiesibas
Drukas datums: 01:33:46 19.01.2021

Rūpnieciskās zvejas nomas tiesības

15.03.2016 10:00 kur : Kokneses novada dome

Izsole notikusi, līgums noslēgts

Kokneses novada domes izsoles komisija pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli rūpnieciskās zvejas nomas tiesības ar rūpnieciskās zvejas rīkiem - diviem zivju murdiem ar sētu virs 30 metriem (kura nedrīkst pārsniegt 100 m un murda spārnu atvērums nav lielāks par 30 m) komercdarbībai Pļaviņu ūdenskrātuvē Kokneses novada teritorijā.

Nosakot katram zvejas rīkam izsoles sākumcenu 28,46 EUR(divdesmit astoņi euro 46 centi) un izsoles soli 5 EUR(pieci euro).

Izsolei var reģistrēties līdz 2016.gada 10.martam plkst.10:00. Izsole notiks 2016.gada 15.martā plkst.10:00, Kokneses novada domes administrācijas ēkas 1. stāva mazajā zālē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

Izsoles noteikumi un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.