Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3972/par_administrativo_telpu_1905gada_iela_7_koknese_iznomasanu
Drukas datums: 22:06:20 17.01.2020

Par administratīvo telpu 1905.gada ielā 7, Koknesē iznomāšanu

10.11.2015 10:00 kur : Kokneses novada dome

Izsole notikusi. Līgums noslēgts.

Kokneses novada dome iznomā nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3260 013 0415, adrese 1905.gada ielas 7, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, otrā stāva administratīvo telpu grupu - Nr.1; 2; 3; 4; 5 ar kopējo platību 82,4 m2.

Pieteikšanās nomas tiesību izsolei iesniedzot rakstisku pieteikumu līdz 2015. gada 10.decembra plkst.10.00.

Nomnieku noskaidros mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 2015. gada 11.decembrī plkst.10.00.

Kokneses novada domes lēmums un izsoles noteikumi.