Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3969/nekustama_ipasuma_izsole__melioratoru_iela_1r
Drukas datums: 22:07:45 17.01.2020

Nekustamā īpašuma izsole - Melioratoru iela 1R

04.09.2015 10:30 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NOTIKUSI.

Pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli Kokneses novada domei piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 32600130523 - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zemesgabalu ar platību 836 m2, ar adresi - Melioratoru iela 1R, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads. Nosakot, ka, pēc izsoles, netiek mainīts zemesgabala izmantošanas mērķis - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve( kods 1001).

Kokneses novada domes lēmums un izsoles NOTEIKUMI