Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3967/divstavu_dzivokla_izsole
Drukas datums: 11:32:17 09.07.2020

Divstāvu dzīvokļa izsole

11.05.2015 10:00 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NOTIKUSI, OBJEKTS NOPIRKTS.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 32609000707 divstāvu četristabu dzīvokli, platība 123,3 m2 labā stāvoklī (pakešu logi, metāla ārdurvis u.c.) ar 2 saimniecības ēkām, adrese „ Amatas”- 2, Kokneses pagasts, Kokneses novads. Izsoles sākumcena EUR 10 000,- (desmit tūkstoši eiro). Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2015. gada 8.maija plkst.10.00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu un dokumentus par reģistrācijas maksas EUR 50,- un drošības naudas EUR 1000,-(vienu tūkstoti eiro) nomaksu. Objekta izsole notiks 2015.gada 11.maijā plkst.10.00 Kokneses novada domes administrācijas ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē. Nekustamais īpašums atrodas pie jaunā valsts autoceļa A6 Rīga – Daugavpils nobrauktuves uz Koknesi.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un Kokneses novada domes 13. kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar speciālisti E.Ģēģeri pa tālruni 65133634.