Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3966/nekustama_ipasuma_dzivokla_izsole__liepas_11
Drukas datums: 07:13:17 03.06.2020

Nekustamā īpašuma dzīvokļa izsole - Liepas 11

19.05.2014 10:00 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NOTIKUSI. ĪPAŠUMS PĀRDOTS.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošu sekojošu nekustamo īpašumu:

Nekustamo īpašumu - trīs istabu dzīvokli renovētā mājā ar kadastra Nr. 32609000540 „Liepas”-11, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena EUR 2950,00 (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2014.gada 19.maija plkst.10.00 ir jāiesniedz iesniegums un dokumentus par dalības maksas 30,00 euro un nodrošinājuma naudas 295,00 euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2014.gada 20.maijā plkst.10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē. Dzīvokli iespējams iegādāties uz nomaksu ar termiņu līdz 5 gadi.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes 13.kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē un internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar speciālisti E.Ģēģeri pa tālruni 65133634.