Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3965/nekustama_ipasuma_dzivokla_izsole__liepas_18
Drukas datums: 22:07:13 17.01.2020

Nekustamā īpašuma dzīvokļa Izsole - Liepas 18

23.04.2014 10:00 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NOTIKUSI. DZĪVOKLIS PĀRDOTS.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošu sekojošu nekustamo īpašumu:

Nekustamo īpašumu - trīs istabu dzīvokli renovētā mājā ar kadastra Nr. 32609000698 „Liepas”-18, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena EUR 3100, (trīs tūkstoši un viens simts euro). Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2014.gada 17.aprīļa plkst.10.00 ir jāiesniedz iesniegums un dokumentus par dalības maksas 30 euro un nodrošinājuma naudas 310, euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2014.gada 23.aprīlī plkst.10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē. Dzīvokli iespējams iegādāties arī līdz 5 gadi uz nomaksu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes 13.kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē un internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv .Objekta apskati iepriekš saskaņot ar speciālisti E.Ģēģeri pa tālruni 65133634.