Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3963/nekustama_ipasuma_izsole
Drukas datums: 21:36:30 11.07.2020

Nekustamā īpašuma Izsole

21.01.2014 10:00 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NOTIKUSI. ĪPAŠUMS PĀRDOTS.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3260 013 0503 individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes gabalu 0,1295 ha platībā Dzeņu ielā 11,Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

Izsoles sākumcena Ls 1200,00 ( tūkstoš divsimt lati) ar 2014.gada 1.janvāri 1707,45 euro. Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2014.gada 21.janvāra plkst.9.00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu un dokumentus par reģistrācijas maksu Ls 20 vai 28,46 euro un drošības naudas Ls 120 vai 170,74 euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2014.gada 21.janvārī plkst.10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Kokneses novada domes juristes 13.kabinetā vai kancelejā Melioratoru ielā 1, Koknesē un internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv Objekta apskati iepriekš saskaņot ar speciālisti E.Ģēģeri pa tālruni 65133634.