Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3864/sveika_vasara_vasarina
Drukas datums: 11:05:51 26.06.2019

Sveika vasara, vasariņa!

30.05.2014 kur : Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs

Sagaidot vasaru, 30. maijā, Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā notika 2013./2014. mācību gada noslēguma pasākums, kurā piedalījās skolēni, skolotāji, skolas darbinieki un skolēnu vecāki.

Visa gada garumā skolēni ir centīgi mācījušies, kāpuši pa zinību kāpnēm, pilnveidojuši prasmes dažādos interešu izglītības pulciņos, dziedājuši un dejojuši. Pasākums sākās ar projektu nedēļas „Mežā eju, meža teku” noslēguma prezentācijām, kurās bērni, kopā ar skolotājiem, rādīja un stāstīja par padarīto, iepazīto un izpētīto. Turpinājumā visi tika aicināti noskatīties veltījuma koncertu kā pateicību vecākiem un skolotājiem. Koncertā uzstājās gan pirmsskolas grupas audzēkņi, gan līnijdejotāji un Popielas konkursa uzvarētāji, gan skolas ansamblis.

Noslēdzot mācību gadu, mēs katrs varam runāt par lielām un mazām uzvarām, par sasniegumiem, bet svarīgākais ir katra paša gandarījuma sajūta. Direktore D. Isajeva un direktores vietniece izglītības jomā S. Baltcere apbalvoja labākos skolas - centra audzēkņus par labām sekmēm mācībās, aktīvu līdzdalību skolas un ārpusskolas pasākumos, kā arī izteica pateicību vecākiem par atbalstu un atsaucību, savukārt, skolotājiem par labi paveiktajiem darbiem mācību gada laikā.

Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra metodiskais dienests