Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3819/humana_pedagogija_skolotaja_darba
Drukas datums: 19:28:13 21.09.2020

Humānā pedagoģija skolotāja darbā

03.01.2014 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs

„Lai dāvātu bērnam zināšanu dzirksti, skolotājam sevī jāuzņem gaismas jūra” /Š. Amonašvili/

Humānā pedagoģija nav iemīta taka, pa kuru atliek vien cienīgi soļot. Katram jāatklāj sava taciņa, katram tajā jāievirza sava radošā enerģija to problēmu risināšanā, kuras akcentē humānā pedagoģija. Humānā pedagoģija ir mīlestības, prieka un izpalīdzības, savstarpēju rūpju, kopēju panākumu pedagoģija, kas veido spēcīgu, laimīgu un veselīgu personību.

3. janvārī Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā notika seminārs „Humānā pedagoģija skolotāja darbā”, ko vadīja Humānās pedagoģijas asociācijas valdes priekšsēdētāja Irmīne Pogrebņaka. Seminārā pedagogi iepazinās ar humānās pedagoģijas nepieciešamību mūsdienu izglītības procesā, tās atziņu izmantošanu darbā ar vecākiem, teorijas un prakses vienotību, mācību un audzināšanas stundu veidošanu atbilstoši humānās pedagoģijas pamatprincipiem, skolotāja iespējām pilnveidoties, ieskatīties sevī un mainīt attieksmi pret bērniem.

Vai var izaudzināt cilvēku, ja tajā nesaskata, nedzird un neļauj izteikties kā cilvēkam? I. Pogrebņaka uzsvēra, ka humānā pedagoģija pieņem bērnu tādu, kāds viņš ir, un izglītošanas procesu organizē saskaņā ar sadarbības principiem, garīgu kopību, savstarpēju sapratni, uzticību, radošu pacietību, brīvu izvēli, izziņas prieku un mīlestību.

Skolotājs ir dvēsele, gaismas nesējs un devējs. Skolēns - gaismu meklējoša un alkstoša dvēsele. Viņu tikšanās rada stundu (pedagoģisku procesu) - īpašu, kopīgu apgarotas dzīves joslu, kurā augošais cilvēks - skolēns - piepildās ar skolotāja gaismu, iedvesmojas un dodas tālāk pasaulē. Ir ļoti svarīgi, kāds skolotājs ikdienā ir mums līdzās, kā viņš izturas, uzrunā, lieto žestus, mīmiku, maina balss intonāciju. Skolotājam viss negatīvais jāatstāj aiz durvīm, jo mācību stundā skolēni izdzīvo savu dzīvi, šeit un tagad, dotajā brīdī, kurš nekad vairs neatkārtosies. Mums jātic katra cilvēka spējām, jo tās ir neierobežotas, tikai mēs dažreiz nemākam tās saskatīt, jo bērns ir tāds pats cilvēks kā mēs, tikai ar mazāku pieredzi.

Sakām lielu paldies Irmīnei Pogrebņakai par interesanto semināru, kā arī Pļaviņu novada ģimnāzijas, Bebru pamatskolas un skolas – centra pedagogiem par atsaucību un dalību seminārā!

Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra

metodiskais dienests