Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3811/kokneses_internatpamatskola__attistibas_centrs_svin_latvijas_republikas_95_dzimsanas_dienu
Drukas datums: 14:38:17 15.07.2020

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs svin Latvijas Republikas 95. dzimšanas dienu

14.11.2013 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs

...Uz zemeslodes, zem saules mūs trīsarpus miljardu. Tajos latviešu pusotra miljona tikai. Tas ir kā pusotra piliena jūrā. Kāda var būt pusotra piliena dziesma par sauli? Un tomēr − uz zemeslodes, zem saules ir tāda tauta – latvieši... /Māris Čaklais/

Š. g. 14. novembrī Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā notika LR 95. dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums, kurā piedalījās skolas – centra skolēni, viņu vecāki, skolotāji, darbinieki un Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris.

Svinīgo pasākumu atklājām, dziedot Latvijas Valsts himnu.

Šajā dienā mēs visi kopā ielūkojāmies kādā vecā bilžu albūmā. Tas bija vecmāmuļas bilžu albūms, par kuru viņa gribēja pastāstīt savai mazmeitiņai. Stāstījumu paspilgtināja skolas – centra skolēni ar saviem priekšnesumiem, kā viens no tiem bija zvanu spēle, tam sekoja pasaka par Latviju. Viens no gaidītākajiem un emocionālākajiem mirkļiem pasākumā bija videofilma „Tev, mūžam dzīvot, Latvija!” Tā bija par mūsu skolēnu aktivitātēm no septembra līdz novembrim.

Mūs svētkos sveica Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, pasniedzot Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Atzinības rakstus par patriotismu un valstiskās identitātes stiprināšanu Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra kolektīvam, personīgi direktorei Dagmārai Isajevai, direktores vietniecei audzināšanas darbā Anitai Ščerbinskai un direktores vietniecei izglītības jomā Sanitai Baltcerei.

Svētkos visus klātesošos sveica skolas – centra direktore Dagmāra Isajeva, pēc svētku uzrunas viņa pasniedza Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pateicības rakstus skolas – centra skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem.

Pasākuma izskaņā visi kopā vienojāmies dziesmā „Pie Dieviņa gari galdi”, kā arī iededzām simbolisku sveci dzimšanas dienas tortē.

Lielu paldies saku ikvienam, kas piedalījās svētku sagatavošanā, īpaši SIA „Hanza-elektro”.

Anita Ščerbinska,

Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra

direktores vietniece audzināšanas darbā