Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3770/izglitibas_iestazu_deju_kolektivu_skatekoncerts
Drukas datums: 21:23:09 01.04.2020

Izglītības iestāžu deju kolektīvu skate-koncerts

23.04.2013 kur : Kokneses kultūras nams

3. aprīlī Kokneses kultūras namā notika Kokneses novada izglītības iestāžu deju kolektīvu skate-koncerts. Skatē piedalījās dejotāji no I. Gaiša Kokneses vidusskolas, Bebru internātvidusskolas un Vecbebru Profesionālās vidusskolas. Kolektīvu sniegumu vērtēja žūrija. Paziņojot rezultātus, žūrijas komisijas locekle Gunita Krievāne atzina, ka kolektīvi skatei bija cītīgi gatavojušies un visi kolektīvi novērtēti ar I pakāpes diplomu, kas ir ļoti augsts novērtējums. "Šodien, skatoties koncertu, man patiesi bija svētku sajūta," teica Gunita Krievāne.

Gandarījums par koncertā rādīto bija arī pašiem mazajiem un lielajiem dejotājiem. Liels paldies par ieguldīto darbu kolektīvu sagatavošanā sakāms kolektīvu vadītājām - Kornēlijai Reisnerei, Laimai Antonevičai, Intai Balodei un Sarmītei Plūmei. Pateicību vadītājām izteica arī Kokneses novada domes izglītības darba speciāliste Lauma Āre un priekšsēdētājs Dainis Vingris.

Bērnu prieks un smaidi iedvesmo visvairāk. Tie šajā koncertā bija redzami ikkatrā priekšnesumā. Paldies visiem, kuri palīdzēja radīt skaisto svētku sajūtu!

Kokneses Novada Vēstis