Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3730/kursi_kokneses_specialaja_internatpamatskola__attistibas_centra
Drukas datums: 12:11:39 19.09.2020

Kursi Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā

31.10.2012 - 02.11.2012 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā no 2102. gada 31. oktobra līdz 2. novembrim notika kursi „Jaunākās tendences logopēdiskās korekcijas darbā”, kurus vadīja lektores no Krievijas Federācijas - medicīnas zinātņu kandidāte, ārste – psihiatre Svetlana Beņilova un docente, pedagoģijas zinātņu kandidāte, logopēde Natālija Košeļeva.

Kursos tika aicināti piedalīties logopēdi, pedagoģiski medicīnisko komisiju speciālisti un citi interesenti, lai papildinātu zināšanas par jaunākajiem pētījumiem un tendencēm logopēdiskās korekcijas organizēšanā.

N. Košeļeva un S. Beņilova iepazīstināja klausītājus ar jaunākajām pieejām logopēdiskās korekcijas darba organizēšanā, bērnu logopēdiskās un neiropsiholoģiskās izpētes specifiku un rezultātu analīzi, runas traucējumu klasifikāciju un bērnu vecumposma psihopatoloģiju, valodas sistēmas nepietiekamas attīstības klasifikāciju un diferenciāldiagnostiku, neiropsiholoģisko sindromu raksturojumu, kā arī atbildēja uz jautājumiem un sniedza konsultācijas.

Kursos „Jaunākās tendences logopēdiskās korekcijas darbā” piedalījās logopēdi un pedagogi no visas Latvijas pirmsskolas, vispārējās un speciālās izglītības iestādēm, Iekļaujošas izglītības atbalsta centriem.

Kursu dalībnieki pozitīvi novērtēja iegūtās zināšanas un sniegto iespēju iepazīties ar ārvalstu pieredzi logopēdiskās korekcijas darbā.

Kokneses speciālā internātpamatskolas – attīstības centra

Metodiskais dienests