Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3712/kokneses_novada_pirmsskolas_izglitibas_iestazu_darbinieku_macibu_gada_nosleguma_pasakums_v_jakobsona_muzeja_bebros
Drukas datums: 17:41:17 04.08.2020

Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku mācību gada noslēguma pasākums V. Jākobsona muzejā Bebros

24.05.2012 kur : Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja

Ir aizvadīts pirmais mācību gads, kad novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbu koordinē pirmsskolas skolotāju metodiskā apvienība.

Šajā mācību gadā kopā ir izdarīts daudz:

  • iepazināmies ar kolēģu darbu Pērses pamatskolā un ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte”;
  • vērojām rotaļnodarbības jaunākā vecuma grupās un 5 – 7 gadus veco bērnu svētkus PII „Gundega” (pasākumā piedalījās arī Pļaviņu novada pirmsskolas skolotājas);
  • guvām pieredzi Ikšķiles PII „Urdaviņa” un Jelgavas speciālajā PII „Kamolītis”;
  • prezentējām savus Labās prakses piemērus metodiskajā dienā;
  • savu dziedāt, dejot un muzicētprasmi rādījām PII un Kokneses mūzikas skolas gada atskaites koncertā „Saulīti gaidot”;
  • izveidojām 1. ceļojošo Kokneses novada PII audzēkņu praktisko darbu izstādi V. Jākobsona muzejā Bebros.

Paldies kolēģēm par atsaucību, ieguldīto darbu un atbalstu!

Saulainu vasaru vēlot,

Kokneses novada PII MA vadītāja I. Požarska