Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3709/konference_riti_raiti_valodina_kokneses_specialaja_internatpamatskola__attistibas_centra
Drukas datums: 06:28:35 06.06.2020

Konference „Riti raiti valodiņa” Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā

08.05.2012 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā 2012. gada 8. maijā ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā riska mazināšanai un integrācijai izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā un I. Gaiša Kokneses vidusskolā” ietvaros notika Zemgales novada speciālās izglītības skolotāju konference „Radoša pieeja mācību procesa un audzināšanas darba nodrošināšanā izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām. Riti raiti valodiņa”, lai pilnveidotu pedagogu profesionālo kompetenci un popularizētu pieredzi latviešu valodas mācīšanā skolēniem ar speciālām vajadzībām.

Konferencē piedalījās deviņdesmit speciālo un divdesmit pieci vispārējās izglītības iestāžu pedagogi no dažādiem Latvijas novadiem.

Pedagoģijas doktore R. Vīgante un I. Jerāte konferences dalībniekus iepazīstināja ar aktualitātēm latviešu valodas mācīšanā.

Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi prezentēja savu pieredzi - par spēles kā metodes izmantošanu teikumu veidošanā, par teikuma locekļu sloksnīšu izmantošanu, par darbu ar tekstu un tā inscenēšanu, par skaņu un burtu apguvi, kā arī grafo – motoro prasmju veidošanu. Par darbu ar skolēniem, kuri mācās pēc speciālās izglītības programmām informēja novada skolu kolēģi.

Pedagogi atzina, ka gatavojoties mācību stundām jāizstrādā, jāpielāgo un jāadaptē mācību materiāli atbilstoši skolēnu spējām un vajadzībām. Konferences dalībnieki secināja, ka speciālajās izglītības programmās nav pietiekoši mācību grāmatu un mācību līdzekļu. Tika pieņemts lēmums rakstīt vēstuli izglītības un zinātnes ministram Robertam Ķīlim ar lūgumu rast līdzekļus mācību grāmatu un mācību līdzekļu skolēniem ar speciālām vajadzībām izdošanai.

Konferences laikā darbojās izstāde, kurā bija iespēja gan prezentēt savus izstrādātos mācību un metodiskos materiālus latviešu valodā, gan dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas turpmākajam darbam.

Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra administrācija izsaka pateicību visiem dalībniekiem par atsaucību un piedalīšanos konferencē.

Dagmāra Isajeva,

Kokneses speciālās internātpamatskolas - attīstības centra direktore