Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3441/svetki_dzejniekiem_un_dzejas_lasitajiem
Drukas datums: 10:57:49 28.05.2020

Svētki dzejniekiem un dzejas lasītājiem

14.09.2014 kur : Kokneses kultūras nams

Jau pusgadsimtu septembris nav tikai viršu un silu mēnesis, tik ilgi Latvijā svētkus pirmajā rudens mēnesī svin dzejnieki un dzejas lasītāji. Par to paldies septembrī dzimušajam lielākajam latviešu dzejniekam Rainim, kurš ar lepnumu teicis: „Aiz manis stāv zvaigznes, ko tu man padarīsi!” Bet mēs varam būt lepni, ka pie mūsu Latvijas dzejas debesīm mirdz tik daudz spožas zvaigznes. Ne tikai rudenī. Dzeja, tāpat kā mīlestība, nekad nebeidzas. Un tāpat kā Blaumanis pirms aptuveni 120 gadiem mina soļus Kokneses parkā un Daugavas krastā, arī vēl pēc gadiem simts, dzejnieki viņa takās ies.

14. septembrī Kokneses kultūras namā radošās apvienības „Mazā taka” dalībnieki aicināja uz Dzejas svētkiem, kuros skanēja komponistes Maijas Kīnes radītās dziesmas ar apvienības autoru vārdiem Ivetas Laptevas un Ievas Jankovskas izpildījumā. Pagājušajā rudenī pirmo reizi krājuma „Gaismas pieskāriens Koknesei” autori aicināja dzejas mīļotājus uz kopīgiem dzejas svētkiem. Šogad aktīvie domubiedri nodibināja radošo apvienību – biedrību „Mazā Taka” ar mērķi radīt krāsaināku Kokneses kultūras dzīves ritējumu, veicināt Kokneses novada radošo cilvēku literāro un citu māksliniecisko jaunradi, popularizēt Kokneses novada kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmīgumu mūsdienās.

Šī gada Dzejas dienu devīze „Dzeja pievelk!” sasaucas ar radošās apvienības „Mazā Taka” vadītājas Maijas Stepēnas un komponistes Maijas Kīnes satikšanos šajā pavasarī Mātes dienai veltītā koncertā Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrā. Koknesieši veltīja sirsnīgus pateicības vārdus komponistei Maijai Kīnei par spēju katra autora dzejas vārsmām uzburt sirdī paliekošas melodijas. Dziesmas ar Maijas Stepēnas, Ārijas Āres, Olgas Kļaviņas, Dzidras Čumakevičas, Jura Siliņa, Anitas Liepiņas un Sarmītes Rodes vārdiem iepriecināja gan pašus autorus, gan skatītājus. Jēkabpiliete Maija Kīne ir Krustpils pamatskolas un Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas skolotāja. Viņai ir iznācis dziesmu krājums, kuru uzdāvinājusi visām Latvija vispārizglītojošām skolām. Kopā ar dziedātāju Ivetu Laptevu viņas labprāt muzicē dažādos pasākumos, arī dievnamos. Maija Kīne atklāja, ka noteikti turpinās sadarbību ar koknesiešiem, jo bez pasākumā dzirdētajām septiņām dziesmām, viņa ir uzrakstījusi vēl daudzas citas melodijas ar mūsu autoru vārdiem.

Krāsainas kā rudens dālijas bija katra autora dzejas lasījums: dabas, dzīves un rudens skaistums atklājās Ārijas Āres dzejā, dzīves gudrība un mīlestība uz Dieva pasauli – Maijas Stepēnas dzejas vārdos. Tēvzemes patriotisms un māka pasmaidīt par sevi priecēja Jura Siliņa dzejā. Sievišķība un laimes sajūta staroja no Dzidras Čumakevičas dzejas vārsmām, bet Olga Kļaviņa ik dzejoli uzbūra kā gleznu. Pirmo reizi savu dzeju koknesiešiem Dzejas dienās dāvāja Anita Liepiņa. Aicinājums uzdrīkstēties dzīvot tā, kā liek sirds, nebūt vienaldzīgiem nevienā dzīves izpausmē, izskanēja viņas verdošajā dzejā.

Koknesē mūžs ievijies itin daudziem, kuri savas pasaules redzējumu izteic dzejas valodā. „Mazās Takas” dalībnieki ir apņēmušies viņus apzināt un neļaut zust aizmirstībā viņu radošajam veikumam. Patīkams pārsteigums bija Marijas Martinsones sveiciens Dzejas dienās. Sirmā kundze pastāstīja, ka dzejot sākusi pirms apmēram 40 gadiem. Savas dzejas rindas viņa veltījusi sev tuviem cilvēkiem, pārdzīvotajām grūtībām un prieka brīžiem. Ar mums kopā domās tikšanās reizē bija koknesiete Velta Eglīte, kura savu garo un bagāto mūžu ir aprakstījusi dzejā. Anitas Liepiņas lasījumā atklājās, kā ikdienišķas dzīves situācijas, notikumus ģimenē un sabiedrībā Eglītes kundze prot izteikt trāpīgos, gan nopietnos, gan nenopietnos dzejas pantos. Pasākuma apmeklētāju dāvātie ziedi un daudzie laba vēlējumi dzejas autoriem, komponistei un dziedātājām bija apliecinājums, ka Dzejas svētki bija izdevušies! Jaunas ieceres par nākamajiem pasākumiem virmoja gaisā, visiem kopā baudot Maijas Stepēnas pašcepto kūku, kura bija izdevusies tik garda arī tāpēc, ka, tāpat kā dzeja, bija radīta ar mīlestību!

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto