Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3429/toposas_biedribas_varda_dosanas_svetki
Drukas datums: 16:25:03 22.09.2020

Topošās biedrības vārda došanas svētki

31.01.2014 kur : Kokneses kultūras nams

31. janvāra pēcpusdienā Kokneses kultūras namā notika jaunās radošās biedrības vārda došanas svētki. Mūsu novada dzejnieki, kuri sevi jau vairākkārt ir apliecinājuši gan katrs atsevišķi, publicējot radošos darbus, gan kopīgi izdodot dzejas grāmatiņu "Gaismas pieskāriens Koknesei", ir vienojušies par nepieciešamību arī turpmāk aktīvi darboties, dibinot jaunu biedrību. Lai gan biedrības statūti vēl nav oficiāli apstiprināti, šaubu nav - iecerēm bagātie un radošie koknesieši reģistrēs biedrību ar nosaukumu "TAKA", pievienojoties jau esošo nevalstisko organizāciju pulkam Koknesē.

Nelielā apmeklētāju lokā, tomēr omulīgā atmosfērā, klausoties un dziedot līdzi akordeona spēlētām melodijām un biedrības dibinātāju dzejas lasījumos, tika lemts par radošās apvienības nosaukumu, tās mērķiem un uzdevumiem. Pēc apmeklētāju un pašu dibinātāju balsojuma, Kokneses biedrību pulkam pievienosies biedrība "TAKA".

Radošās apvienības "dzinējspēks" - Maija Stepēna, teic:"Un sīkā taka pārtaps baltā ceļā, Kur baltām kājām mūsu sapņi ies, Dzims jaunas zvaigznes tālā Piena ceļā, Tās mūsu sapņos spožu gaismu lies. Tieši tā mēs visi domājām, kad lēmām par savas biedrības dibināšanu. Man šie svētki bija gaismas un prieka pilni! Es teiktu - sen nebiju tādus baudījusi! Biedrība tika pie sava vārda "Taka ". Tātad, mūsu uzdevums - pirmajiem iestaigāt taku, lai aiz mums nākošiem būtu vieglāka iešana. To mēs visi - Olga Kļaviņa, Dzidra Čumakēviča, Sarmīte Rode, Juris Siliņš, Ārija Āre un es, Maija Stepēna, esam sev cieši nosolījušies, cerībā, ka iesim kuplumā un spēkā. Tikām arī pie goda biedriem - Ingrīdas Grūbes, kas patiesībā ir mūsu gaišais spēka avots, un Ināras Mačuļskas, kas, savukārt, ir neizsmeļama prieka un gaismas varavīksne. Vēl izmantošu izdevību un uzaicinu jau pieredzes bagātās biedrības kuplināt Kokneses ikgadējo svētku programmu ar savu darbu stendu, pie kura plīvos biedrības karogs un tiks atskaņota biedrības himna... Un kāpēc gan ne?"

Enerģijas bagātajiem radošās biedrības dibinātājiem nākotnes plāni jau top un tiek papildināti. Galvenais biedrības mērķis būs popularizēt Kokneses novada radošo cilvēku jaunradi. Solīts, ka drīzumā varēsim apmeklēt pasākumus, kuros būs dzirdami novadnieku dzejas lasījumi. Tāpat plānots turpināt apzināt un apkopot informāciju par novada radošajiem cilvēkiem. "Vai koknesiešu jaunā paaudze zina par dzejnieci Anitu Svētiņu un viņas daiļradi?" izskan retorisks jautājums no biedrības dibinātājiem. Mēs nedrīkstam aizmirst par sava novada kultūras bagātībām, šīs zināšanas mums jānodod arī mūsu novada jaunākajai paaudzei.

Vienlaicīgi ar vārda došanas svētkiem esam sagaidījuši arī Jauno Zirga gadu. Lai jaunajā gadā Zirdziņa kamanās mēs līdzi vestu radošas domas un darbus!

Anita Šmite