Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3425/sagaidot_latvijas_valsts_dzimsanas_dienu_sumina_kokneses_goda_pilsonus
Drukas datums: 21:58:57 04.12.2020

Sagaidot Latvijas valsts dzimšanas dienu, sumina Kokneses Goda pilsoņus

16.11.2013 kur : Kokneses kultūras nams

Ar svētku pasākumiem Latvijā svin valsts 95. dzimšanas dienu. Kokneses novadā ir skaista tradīcija Latvijai visgaišākajos svētkos sveikt jaunos Kokneses Goda pilsoņus – cilvēkus, kuri ar nesavtību spēj paveikt pat neiespējamo, gluži kā Latvija novembrī – vistumšākajā laikā izstarot gaismu. 16. novembra priekšpusdienā Kokneses kultūras nama durvis vēra gan pašdarbnieki, kuri īpaši bija gatavojušies svētku pasākumam, gan visi tie lielie un mazie Kokneses novada iedzīvotāji, kuri no sirds vēlējās būt kopā svētku noskaņā. Un kā vienotības zīme katram tika dāvāta lentīte karoga krāsā.

Svētku brīdis iesākās ar kopīgi nodziedātu mūsu tautas lūgšanu. Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris svētku uzrunā sacīja: „Šajā gadā kopīgiem spēkiem paveiktais Kokneses novadā arī ir dāvana mūsu valstij svētkos. Novēlu, lai mūsu ģimenēs izaug krietni bērni – mūsu nākotnes veidotāji! Sirsnīgs paldies visiem, kam rūp mūsu novada izaugsme! Šādus cilvēkus sumināsim arī šodien kā jaunos Kokneses novada Goda pilsoņus. Paldies visiem labajiem cilvēkiem, kuri savās domās un lūgšanās ir par Latviju!”

Sirsnīga, labiem vēlējumiem piepildīta, norisinājās jauno Kokneses Goda pilsoņu - Ārijas Āres, Annas Bites, Dzintara Greļa, Jāņa Ivara Padedža, Dzintras Stārastiņas un Antoņinas Strežas apbalvošanas ceremonija. Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un izpilddirektors Ilmārs Klaužs pasniedza viņiem Goda rakstus un Kokneses Goda pilsoņa nozīmes. Pasākuma vadītāja Inguna Strazdiņa katram veltīja pateicības vārdus, apsveicēji visskaistākos ziedus, bet Kokneses pūtēju orķestris, senioru koris „Labākie gadi” un sieviešu koris „Anima” priekšnesumus, kuriem gribējās dungot un dziedāt līdzi.

Ārija Āre ir Kokneses novadā iemīļota dzejniece, divu dzejoļu grāmatu autore, viena no autorēm dzejas krājumā „Gaismas pieskāriens Koknesei”. No 1975. gada viņa, dzimusi kurzemniece, par savām mājām sauc Koknesi. Ārijas dzejai cauri vijas mīlestība uz šo vietu, kur plūst viņas apdzejotās upes – Pērse un Daugava. Ar savas dzejas lasījumiem Ārija Āre allaž gaidīta novada kultūras pasākumos. Pateicoties sava novada ļaudīm, viņa sacīja: „Lai arī Koknese nav mans dzimtais novads, es atzīstu, ka mana sirds pieder Koknesei. Te ir mana ģimene un vislabākie draugi. Es novēlu: Dod, Dievs, visiem mums gaismas starus dvēselēs, lai tie atļauj mūsu sapņiem savā zemē izziedēt.” Anna Bite jau gandrīz 40 gadus dzīvo Bebru pagastā. Kopā ar vīru izaudzināti trīs bērni. Savu sirds siltumu viņa dāvā desmit mazbērniem. Pirms 18 gadiem Annas kundze savā ģimenē pieņēma un uzņēmās rūpes par septiņgadīgo audžumeitu Aigu. Pēc Annas Bites ierosmes 1997. gadā Bebros sāka darboties Bebru pagasta pensionāru padome „Mārtiņroze”. Šajos 16 darbīgajos gados Annas kundze saviem pagasta ļaudīm noorganizējusi neaizmirstamas ekskursijas pa Latviju un citus kopīgus pasākumus, jo viņai piemīt apbrīnojama māka uzrunāt, aizraut un iedvesmot. „Dzīvosim ar mīlestību, tad arī būsim laimīgi!” – novēlēja Anna Bite.

Visi, kas mūsu novadā draugos ar sportu zina, ka Dzintars Greļs ir īsts lietpratējs sporta pasākumu organizēšanā un aktīva dzīvesveida veicināšanā. Jau 30 gadus Dzintars ir volejbola komandas „Irši” sirds un dvēsele. No sporta halles „Irši” atklāšanas 2009. gadā, tā ir viņa darbavieta un reizē vaļasprieks. Viņam allaž prātā jaunas idejas kā pārsteigt sporta entuziastus. Pēc sirsnīgās apsveikšanas Dzintars sacīja: „Man vienmēr apkārt bijuši sportiski ļaudis: mācoties Pērses pamatskolā par autoritāti kļuva sporta skolotājs Verners Bundulis, Kokneses vidusskolā tāds bija vieglatlētikas treneris Viesturs Cīrulis. Vēlāk Iršu pagastā sporta dzīve nebija iedomājama bez Pētera Keiša atbalsta. Paldies viņam par sporta halles izlološanu! Par sasniegto esmu pateicīgs savai ģimenei un saviem sporta gaitu cīņu biedriem!”

Antoņina Streža – ilggadējā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas latviešu valodas skolotāja un kultūras darbiniece ar savu personības starojumu atstājusi nedzēšamas gaismas pēdas savos skolēnos un kolēģos. Viņa izglītojusi vairākas skolēnu paaudzes, iemācījusi mīlēt un godāt dzimto valodu. Bijusi pirmā tagadējā Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja direktore, daudzu kultūras pasākumu vadītāja Koknesē. Ar viņas stiprinājuma vārdiem tuviniekiem rasts mierinājums pavadot savu mīļos pēdējā gaitā. Svētku reizē starp daudzajiem apsveicējiem bija arī viņas bijušie skolnieki. Saviļņojuši skanēja Antoņinas kundzes sacītais ar dzejnieces Anitas Svētiņas vārdiem: „Te jūsu Koknese un mana, te nejūtam mēs gadu nastu, te nesāp dzērvju aiziešana.” „Mana lielākā bagātība ir Kokneses cilvēki,” – atklāja Antoņina Streža, kuras ieguldījumu izglītības un kultūras darbā ar cieņu novērtējuši koknesieši.

Bebrēniete Dzintra Stārastiņa 32 gadus ir veltījusi atbildīgajam skolotājas darbam savā vienīgajā darbavietā – draudzīgajā PII „Bitītes” saimē. Imants Ziedonis teic: „Ir tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi. Bet pašā dziļumā mīlestība nobrāztām rokām akmeņus lauž…” Šķiet, viņai kā varonei latviešu pasakā pieder brīnumu lādīte, kurā glabājas dārglietas: sirsnība, iejūtība, labestība, čaklums, nesavtība. Ar šiem dārgumiem Dzintra dāsni dalās ar bērniem un saviem kolēģiem. Mazajiem ķipariem viņa ir kā otra mamma. Jau no pirmajiem dzīves gadiem Bebros, Dzintra ir iesaistījusies pagasta sabiedriskajā dzīvē - dejojusi pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvā, viņas balss skanējusi vokālajā ansamblī „Bitītes”. Pašreiz Dzintras lielākais vaļasprieks ir darbošanās kapelā „Aizezeres muzikanti”. Svētku brīdī viņa atzina: „Šis negaidītais pagodinājums manī rada vēl lielāku apņemšanos darīt to, kas rada prieku sev un citiem!”

Pļaviņietis vēstures pētnieks Jānis Ivars Padedzis ir idejas autors šajā vasarā izdotajam vērienīgajam kultūrvēsturiskajam izdevumam un fotoalbumam „Atmiņu Daugava”. „Jānis Ivars Padedzis ir noteikti pelnījis kļūt par Kokneses Goda pilsoni!” – uzreiz pēc izdevuma iznākšanas pauda daudzi koknesieši. Tā mums visiem šajā gadā ir skaistākā dāvana – iemūžinātais stāsts palīdzēs atcerēties tiem, kas aizmirsuši, un uzzināt tiem, kuri nezina vai maz zina par mūsu likteņupes jaunību. Jānis Ivars Padedzis sacīja: „Viens ar šo darbu nebūtu ticis galā, man palīdzēja vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs – mēs abi esam izdevuma sastādītāji un daudzi citi atbalstītāji. Paldies par palīdzību koknesietei Mārai Citko.” Bet mūsu visu kopīgais paldies Jānim Ivaram Padedzim par spēju izcelt no aizmirstības dzīlēm Daugavas jaunību!

Skatītāju aplausus un Kokneses novada domes pateicību par brīnišķīgo sniegumu saņēma senioru koris „Labākie gadi” un kora vadītāja Silvija Cīrule, sieviešu koris „Anima” un kora vadītāja Lelde Kamzole-Gagaine, koncertmeistare Ilona Makareni, solistes Marija Vilde un Gundega Ermiča, Kokneses pūtēju orķestris un tā vadītājs Ziedonis Puķītis, pasākuma vadītāja Inguna Strazdiņa. „Uz zemeslodes zem saules ir tāda zeme Latvija, uz zemeslodes zem saules ir tāda tauta latvieši” – ar šiem Māra Čaklā vārdiem Inguna Strazdiņa mums vēlēja apzināties savu piederību šai vietai zem saules. Solījums būt uzticīgiem savam Kokneses novadam skanēja arī mūsu kopīgi nodziedātajā „Kokneses himnā”.

Ar mīlestību domās un darbos sasildīsim Latviju!

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto