Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3416/kokneses_pagasta_bibliotekai_90_gadu_jubileja
Drukas datums: 09:17:23 27.09.2020

Kokneses pagasta bibliotēkai 90 gadu jubileja

19.04.2013 kur : Kokneses pagasta bibliotēka

19. aprīlī visi ceļi Koknesē veda sumināt gaviļnieci – Kokneses pagasta bibliotēku dižajā 90 gadu jubilejā. Savus pirmos lasītājus tā sagaidīja 1923. gada 18. aprīlī Kokneses kultūras biedrības namā. Laika ritējumā no grāmatu krātuves Kokneses pagasta bibliotēka kļuvusi par modernizētu kultūras un izglītības centru, mūžizglītības veicinātāju. Ikviens lasītājs, pārkāpjot bibliotēkas slieksni, jūtas gaidīts un īpašs. „Bibliotēka mums ir kā gaismas saliņa, kurā arvien gribas pakavēties”, svētku dienā atzina tās pastāvīgie lasītāji. Ziedi un sirsnīgi vēlējumi bija vislabākais pateicības apliecinājums bibliotēkas kolektīvam – bērnu bibliotēkas un pagasta bibliotēkas vadītājai Intai Poišai, bibliotekārēm Ingrīdai Višķerei, Olgai Orliņai un Antrai Vasiļevskai. Inta Poiša smaidot sacīja: „Mēs kopā esam komanda!” Daudzveidīgie pasākumi bērniem un pieaugušajiem bibliotēkas apmeklētājiem, māka aizraut un iesaistīt sabiedriskās aktivitātēs, vietējo mākslinieku un jauno talantu izpausme bibliotēkas rīkotajās izstādēs - stāsta pats par sevi – te katra diena aizrit kā jauna, tikko pāršķirta grāmatas lappuse! Bibliotēkas pasākumos itin bieži skan Ingrīdas Višķeres meitas Asnates flautas spēle. Arī šajā reizē Asnate ar muzikālu skaņdarbu „Meditācija” atklāja jubilejas svinības, bet kopā ar Agnesi Dzirkali dziedātās dziesmas vēstīja - klāt pavasaris un ziedu laiks!

Bibliotēkas vadītāja Inta Poiša svētku brīdī aicināja atcerēties bibliotēkas izaugsmi garajos darbības gados. 1923. gada 18. aprīlī Kokneses kultūras biedrības pilnvarotais parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 493 grāmatas bibliotēkas dibināšanai. Šobrīd bibliotēkas krājumā ir 7370 vienības. 2000. gadā no Kokneses kultūras nama telpām bibliotēka pārcēlās uz jauno mājvietu 1905. gada ielā. Atzinīgus vārdus Inta Poiša veltīja savām kolēģēm. Ingrīda Višķere bibliotekāres darbā pavadījusi 25 gadus. Olga Orliņa, klasesbiedrenes un draudzenes Ingrīdas iedrošināta, te sākusi strādāt pirms 20 gadiem. Antrai Vasiļevskai nekad netrūkst radošu ideju kā pārsteigt jaunākos lasītājus. Inta Poiša bibliotēku par savām otrajām mājām sauc jau 28. gadu.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris bibliotēkas darbiniecēm par radošu un profesionālu darbu, un sagaidot bibliotēkas 90. gadskārtu, pasniedza Kokneses novada domes Atzinības rakstus. Viešņas no Aizkraukles pilsētas bibliotēkas novēlēja: „Lai jums daudz lasītāju un jaunu ideju!” Bet kolēģes no Iršu un Ratnicēnu bibliotēkām savām amata māsām piešķīra jubilejas sertifikātu. Svētkos radošo kolektīvu sveica vistuvākie kaimiņi – novada sociālais dienests un arī visjaunākie kaimiņi: PII „Ģundega”, kuri priecājas, ka tieši šajā svētku laikā bibliotēkā atklāta „Gundegas” audzēkņu radošo darbiņu izstāde. Par veiksmīgu sadarbību pateicās un dzimšanas dienā sveica Kokneses tūrisma centra un Kokneses kultūras nama darbinieces, bet Olgas Kļaviņas dāvināto dzejoli bibliotēkai nolasīja bibliotekāru pirmā „ēna” Dana Grunda. Bibiliotēkas lasītāji noteikti ir ievērojuši, ka mājīgajās bibliotēkas telpās notikušas daudzas mākslinieka Alda Dobenberga un viņa audzēkņu izstādes. Vairāki darbi no tām kļuvuši par dāvinājumiem bibliotēkai. Šajā svētku reizē Aldis Dobenbergs jubilārei – bibliotēkai uzdāvināju 2009. gadā tapušu eļļas gleznu, kurā zaļojošā parkā redzams vientuļš koka soliņš, kuru viņš pamanījis Vitingenā, Rībenas parkā. Šis soliņš tā vien vedina pabūt vienatnē un ļauties pārdomām. Mākslinieks gleznai devis nosaukumu „Mirkli apstāties…” Dāvinot gleznu, tās autors novēlēja: „Mūsdienu cilvēks ir nemitīgā skrējienā, bet bibliotēka ir vieta, kur apstāties, ieklausīties savā sirdī, piepildīt mirkli… Viss skaistais un mums vajadzīgais ir tepat līdzās.”

Cienājoties ar jubilejas kliņģeri, klātesošie iepazinās ar izstādi – vēstījumu par Kokneses pagasta bibliotēku laiku lokos.

Dāvana svētkos – tikšanās ar aktrisi Olgu Dreģi

Pati skaistākā bibliotēkas dāvana saviem lasītājiem bija tikšanās ar tautā mīlēto Dailes teātra aktrisi Olgu Dreģi. Vēl pirms pasākuma, aktrise sirsnīgi sasveicinājās un aprunājās ar klātesošajiem. Viņa smejot pastāstīja, ka viena no draudzenēm, uzzinot par viņas braucienu uz Koknesi, teikusi, vai tas ir prātīgi, plūdu laikā doties ceļā?! Olga Dreģe labprāt tiekas ar saviem talanta cienītājiem un lauku ļaudis ir tie, no kuriem šādās tikšanās reizēs viņa rod iedvesmu, atzina māksliniece.

Olgai Dreģei šis ir īpašs gads, ar gandarījuma un prieka mirkļiem, ar jaunām lomām teātrī un arī ar sāpīgiem zaudējumiem. 1. martā aktrise svinēja savu 75. dzimšanas dienu un tieši šajā dienā notika Irēnas Lagzdiņas grāmatas „Izslāpums. Olga Dreģe” atvēršanas svētki Latvijas grāmatu izstādē. Irēnu Lagzdiņu un Olgu Dreģi 1959. gadā uzņēma Dailes teātra studijā. Vienīgi mīlestībai uz teātri katrai vērsās savi mērogi. Olga Dreģe kļuva par aktrisi, bet Irēna Lagzdiņa par teātra zinātnieci un viņas abas saista cieša draudzība. „Neviens labāk nevarētu atklāt manu būtību”, par grāmatas autori sacīja grāmatas varone. Kā ar sulīgiem mākslinieka otas triepieniem Olga Dreģe mums uzbūra to, ko lasot ieraudzīsim paši grāmatas lappusēs - viņas lepnumu par savu stipro un darbīgo dzimtu, par atdoto dzīvi viņas vienīgajam Dailes teātrim, par mīlestību uz savu zemi un tuvajiem cilvēkiem. Lūk, dažas atziņas no daudzkrāsainās Olgas Dreģes optimisma paletes: „Vajag priecāties par katru dzīves brīdi, tad dvēsele iemācās ticēt brīnumam. Nepadoties vecumam! Vecumam nav ierobežojumu! Es varu kopā ar sešgadīgo mazdēlu kāpelēt pa līstekām, varu būt nepārtrauktā kustībā un nepagurt. Ļoti daudz staigāju kājām, medikamentus neesmu lietojusi piecus gadus. Savā vienistabas dzīvoklītī esmu laimīga, tajā pietiek vietas gan manām puķēm, gan draugiem. Esmu ticīgs cilvēks un zinu – caur sāpēm mēs šķīstāmies. Piedot – tas ir mūža darbs. Piekrītu Ēvalda Valtera teiktajam: likteni nevajag spārdīt, liktenim vajag ļauties. Esmu sapratusi, ka slavai nav nozīmes, tikai cilvēciskajām attiecībām. Esmu pateicīga saviem skatītājiem. Kritika sen ir aiz muguras, paliek skatītāju uzticība.” Šī ir aktrises 51. sezona Dailes teātrī. Februārī pirmizrādi piedzīvoja Džeroma Kiltija luga „Mīļais melis”, kurā ar siltu dzīvīguma dzirkstelīti un sievišķu gudrību slavenās aktrises Stellas Kempbelas lomā ir Olga Dreģe. Jau ilgu laiku viņa kopā ar saviem kursa biedriem Juri Strengu, Āri Rozentālu, Leonu Krivānu un gadu ziņā vēl dižākajiem: Gunāru Placēnu un režisori Ventu Vecumnieci ar izrādi „Grēka līcis” dodas ciemos uz Latvijas malu malām, jo šo Ērika Hānberga darbu skatītāji ir ļoti iemīļojuši. Tikšanās reizē aktrise ļāva mums ielūkoties dažos izrādes fragmentos, bet runāto dzeju un dziedātās dziesmas vienoja viņas dzīves vadmotīvs: „Lai mīlestība ir kamertonis visai mūsu dzīvei!”

Kokneses Novada Vēstis