Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3408/ikviens_no_mums_ir_latvija
Drukas datums: 17:45:07 30.05.2020

Ikviens no mums ir Latvija

15.11.2012 kur : Vecbebru tehnikums

Daudz laimes Latvijai valsts dzimšanas dienā 15. novembra vakarā Bebru internātvidusskolas zālē veltīja gan svētku koncerta „Ko vēl tev vairāk, tēvzeme, par sirdi varu dot” dalībnieki, gan domās ikviens skatītājs, ieklausoties Latvijai dāvātās dziesmās, ar smaidu izdejojot līdzi dejotāju staltajam dejas solim.

Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza svētku uzrunā novēlēja, lai mums pietiek spēka un uzņēmības paveikt daudz laba vietā, kurā dzīvojam, lai mūsu labie darbi nestu gaismu Latvijai. „Ikviens mūsu labais darbs ir veltījums Latvijai, ikviens no mums ir Latvija” – teikusi dzejniece Māra Zālīte. Koncerta ritējumā, mijoties priekšnesumiem, vēlējumus mūsu pagastam un Latvijas svētkos izteica Kokneses novada Goda pilsones - Bebru pagasta iedzīvotājas Astrīda Grantiņa, Antoņina Midega, Sarmīte Plūme, Lība Zukule.

Paldies par radīto svētku sajūtu visiem koncerta dalībniekiem: PII „Bitīte” mazajiem dziedātājiem un vadītājai Velgai Feldmanei, internātvidusskolas deju kolektīvam „Mutulītis” un vadītājai Intai Balodei, internātvidusskolas vokālajiem ansambļiem un vadītājai Ivetai Bērziņai, koncertmeistarei Elīnai Stāmurei, Bebru pamatskolas korim un vadītājai Liānai Haritonovai, Vecbebru Profesionālās vidusskolas jauniešu deju kolektīvam „Kāre” un vadītājai Sarmītei Plūmei, vokālajam ansamblim „Bitītes” un vadītājai Velgai Feldmanei. Katrs priekšnesums bija skaists apliecinājums viņu ieguldītajam darbam. Atliek vēlēties, lai no mazajiem, spriganajiem dancotājiem un dziedātājiem, no dziesmu un deju mīlošiem jauniešiem izaug krietni mūsu Latvijas nākotnes veidotāji.

Lai piepildās koncerta noslēguma kopdziesmas vārdi: „Mazs bij tēva novadiņis, bet diženi turējās!”

Kokneses Novada Vēstis

Dzintras Sniedzes foto