Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3380/liela_talka_2017
Drukas datums: 18:51:10 05.12.2021

Lielā talka 2017

22.04.2017

img-20170422-wa0007-lt_1.jpgKokneses novadam būt zaļam!

22. aprīlī Kokneses novada iedzīvotāji un viesi atsaucās Lielās talkas aicinājumam „Latvijai būt zaļai!” un, nebēdājot par mainīgajiem laika apstākļiem, apliecināja, ka viņiem ir svarīgi dzīvot tīrā un sakoptā vidē.

Likteņdārzā šajā dienā talkoja Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis kopā ar Aizkraukles, Kokneses un Pļaviņu novadu jaunsargiem, Kokneses pašvaldības pārstāvjiem un novada iedzīvotājiem. Valda Auziņa, nodibinājuma „Kokneses fonds” valdes priekšsēdētāja, stāsta: „Lielā talka pulcē cilvēkus, kam rūp Latvija. Arī tūkstošiem cilvēku, kas veido Likteņdārzu, vēlas to radīt kā skaistu dāvanu Latvijai simtgadē un nākamajām paaudzēm. Aizsardzības ministrija un jaunsardze ir dārza veidotāju vidū kopš pirmajiem tā īstenošanas darbiem 2008. gadā. Ar Aizsardzības ministrijas atbalstu 2015. gadā Likteņdārzā izveidota latviešu strēlnieku simtgadei veltīta piemiņas vieta, dārzā aug aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa stādīts koks, un ministra vārds starp dārza atbalstītājiem lasāms arī uz bruģakmens Likteņdārza draugu alejā. Savukārt jaunsargi pastāvīgi bijuši aktīvi palīgi - gan strādājot talkās, gan palīdzot Likteņdārzā organizētajos pasākumos. Balstoties uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību un pozitīvismu, jaunsargi katru gadu aktīvi piedalās vides sakopšanā, jo jaunsargu devīze ir “Augsim Latvijai!”.

Sagaidot jauno dārza sezonu, Lielajā talkā Likteņdārzā plānots sakopt iebraucamo ceļu, izkopt stādījumus un Daugavai piegulošo teritoriju, kas ir iecienīta laulību vieta, kā arī labiekārtot meža celiņu un atpūtas vietas.

„Ar dziesmu darbs vieglāk padarāms!” – ar tādu pārliecību Kokneses parkā čakli darbojās Kokneses pagasta senioru klubiņa „Pīlādzītis” biedri, sakopjot 2. Pasaules kara piemiņas vietas. "Liels paldies par atsaucību 12 darbīgajiem senioriem! Paldies arī vēl citiem apzinīgajiem talkotājiem - Sproģu ģimenei, kā arī Keļmanu ģimenei, kas gar Daugavas krastu savāca 15 maisus ar atkritumiem," teic Benita Peciņa, Kokneses novada talku koordinatore.

Arī Bebru pagastā talcinieki rosījās vairākās talkošanas vietās. Mežaparkā bebrēnieši gan savāca atkritumus, gan atjaunoja izveidotās taciņas. Domājot par jaunām atrakcijām pagasta bērniem, tika uzstādīti stabi, kurus izmantos jautriem pārsteigumiem dažādos pasākumos jaunajai paaudzei. Par sava dievnama sakoptību gādāja Vecbebru katoļu baznīcas draudzes pārstāvji. Zutēnu vecajos kapos tāpat kā citus gadus pulcējās šai vietai uzticīgie talcinieki un sakopa atdusas vietas, par kurām vairs nerūpējas tuvinieki. Ilze Pabērza, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja teic, ka kopumā talkā piedalījušies 20 talcinieki, ir savākti 300 maisi ar atkritumiem.

Iršu pagastā Lielās talkas dienā lieli un mazi talcinieki pagasta centrā sakārtoja teritoriju blakus Ģimenes atbalsta centram „Dzeguzīte”. Lielās talkas atbalstītāji pulcējās arī Bulandu pilskalnā. Normunds Jirgens, talkas organizators Iršu pagastā, informē, ka, pateicoties vietējo atsaucībai, pilskalna teritorijā ir glīti saposta.

Paldies visiem novada iedzīvotājiem, kuri šajā dienā talkoja savu māju pagalmos un piegulošās teritorijās! Lai mūs vieno mērķis – Kokneses novadam būt zaļam, tāpat kā visai mūsu Latvijai!

Sarmīte Rode

Foto materiālus publicēšanai iesūtīja Sanita Heinsberga, Ilze Pabērza, Raina Līcīte