Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3372/norisinajusies_kokneses_novada_turisma_centra_organizeta_sanaksme_iedzivotajiem_un_uznemejiem
Drukas datums: 09:53:19 26.11.2020

Norisinājusies Kokneses novada tūrisma centra organizētā sanāksme iedzīvotājiem un uzņēmējiem

23.11.2016

Projekta „Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” (HANSA) ietvaros 23. novembrī Kokneses novada tūrisma centrs sadarbībā ar Attīstības nodaļu aicināja novada tūrisma uzņēmējus, iedzīvotājus un citus interesentus uz sanāksmi.

Edgars Plētiens - Mg.hist., vēstures zinātņu doktora grāda pretendents iepazīstināja klātesošos ar savu pētījumu „Kokneses pilsēta 13. – 16.gs.”. Uzņēmēji uzzināja daudz interesantu faktu par Koknesi, par tās atrašanās vietu un izveidošanos, par pili, apbūvi un pārvaldi. Uzņēmēji guva priekšstatu par to, kā koknesieši dzīvoja viduslaikos, ka to vidū tolaik bijuši labi amatnieki un aktīvi tirgotāji. Vēsturnieks savā stāstījumā dalījās ar savu izpratni par Hanzu, balstoties uz vēsturiskiem faktiem.

Par to, kā uzņēmējiem veiksmīgāk darboties tūrisma vidē, zināšanās dalījās Edgars Kebbe, SIA „Kebbe IT” projektu vadītājs ar prezentāciju “Šahs un mats konkurentiem ar efektīvu mājaslapu”. Uzņēmējus rosināja pārdomāt jau esošo mājas lapu darbību. Tiem kam vēl nav savas mājas lapas, prezentācija noderēja kā palīgs darbu uzsākšanai pie savas interneta vietnes veidošanas pašu spēkiem.

Par Likteņdārza aktualitātēm un plānotajiem būvniecības darbiem pastāstīja nodibinājumam "Kokneses fonds" valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa, aicinot novada uzņēmējus iesaistīties pasākumos, kur varētu sniegt savus pakalpojumus.

Attīstības nodaļas vadītāja p.i. Māra Bitāne klātesošos iepazīstināja ar Hanzas projektā paveikto un turpmākajām aktivitātēm un sniedza ieskatu Kokneses novada domes izveidotajā izstādē „Hanzas savienība mūsdienās”. Izstāde tika sagatavota iesaistoties visiem Hanzas projekta partneriem un ir apskatāma Kokneses novada domes 1. stāva vestibilā.

Sapulces noslēgumā Kokneses tūrisma centrs uzņēmējus iepazīstināja ar šīs sezonas tūrisma tendencēm novadā un apkopoto tūrisma statistiku. Vislielākais tūristu skaits šogad ir viesojies Likteņdārzā, apmeklētāju daudzums ir ievērojami pieaudzis salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tūristiem ir vēlme apmeklēt Koknesi un atgriezties vēlreiz, vedot sev līdzi citus. Viņus iepriecina plašais tūrisma pakalpojumu klāsts un jaunie tūrisma piedāvājumi vikingu laiva „Nameisis”, „Radošā māja” un kvalitatīvās laivu piestātnes. Likteņdārzu un Kokneses pilsdrupas ir iecienījuši kāzu svinību un korporatīvo pasākumu organizētāji. Sezonas laikā samazinājies grupu ceļotāju skaits un pieaudzis individuālo ceļotāju skaits, galvenokārt ģimenes ar bērniem. Uzņēmēji tika iepazīstināti ar sadarbības iespējām uzsākot plānot nākošo tūrisma sezonu. Lai veicinātu Kokneses atpazīstamību, tūrisma centrs aicināja uzņēmējus 2017.gadā piedāvāt pakalpojumus un maršrutus ar devīzi „Koknesei – 740”. 2017.gadā Kokneses svinēs 740. dzimšanas dienu, jo tālajā 1277.gadā Koknesei tika piešķirtas pilsētas tiesības.

Sapulci noslēdza uzņēmēju viesošanās „Radošajā mājā”, kur biedrība „Baltaine” iepazīstināja ar paveikto mājas iekārtošanā un interesantajām programmām Ziemassvētku gaidīšanas laikā gan tūristiem, gan individuālajiem apmeklētājiem.

KNDA „Kokneses tūrisma centrs” direktore Daina Liepiņa

PREZENTĀCIJAS

"Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai" Māra Bitāne

"Šahs un mats konkurentiem ar efektīvu mājas lapu" Edgars Kebbe

"Kokneses pilsēta 13.-16.gs." Edgars Plētiens

"Kokneses statistika 2016.g.sezonā" Daina Liepiņa

"Likteņdārzs" Valda Auziņa

Kokneses tūrisma centra Kokneses tūrisma centra galvenās aktivitātes 2016.g. un sadarbības iespējas 2017.g.