Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3270/kokneses_novada_turisma_attistibas_plana_publiska_apspriesana
Drukas datums: 04:15:06 19.01.2022

Kokneses novada Tūrisma attīstības plāna publiskā apspriešana

24.11.2014 10:30

2411-tc-sanaksme.jpg

Realizējot Kokneses tūrisma centra darbības plānu 2014.gadam, Kokneses novada mērķtiecīgai tūrisma attīstībai, kopš 2014.gada maija SIA „Nocticus” ir uzsācis Kokneses novada tūrisma attīstības plāna 2015.-2020.gadam izstrādi.

Šajā laika posmā ir veikta Kokneses novada kopējo ekonomisko un ar tūrisma nozari saistīto datu izpēte un apkopošana, kuru turpmāk paredzēts iekļaut tūrisma attīstības rīcības plāna analītiskajā daļā un rīcību izstrādē 2015.gadam. Par vietējo iedzīvotāju attieksmi pret tūrisma attīstību novadā vasarā tika aptaujāti iedzīvotāji. Aptaujas rezultāti liecina par iedzīvotāju viesmīlību un pozitīvo attieksmi pret novada viesiem. Plāna izstrādei tuvojoties nobeigumam, uz tikšanos tika aicināti tūrismā iesaistītie uzņēmēji, lai izteiktu savu viedokli un ierosinājumus turpmākām rīcībām un lēmumu pieņemšanai tūrisma attīstībai novadā. Diskusijā piedalījās viesu māju saimnieki, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, tūrisma objektu apsaimniekotāji un citi tūrismā iesaistīto pakalpojumu sniedzēji. Viens no interesējošiem jautājumiem bija par jaunā apkārtceļa ietekmi uz tūristu plūsmu Koknesē. Veiksmīgai tūrisma attīstībai SIA „Nocticus” uzsvēra ciešas sadarbības nozīmi uzņēmēju starpā.

Savukārt Kokneses novada domes vadība iepazīstināja uzņēmējus ar novadā paredzētajām aktivitātēm, atbalstot biedrību projektus ar līdzfinansējumu. Informēja par veiktajām aktivitātēm un turpmākajiem plāniem Daugavas ūdens baseina apsaimniekošanā.

Rīcības plāna izstrāde noslēgsies 2014.gada decembra beigās, kad sagatavotais un apspriestais materiāls tiks iesniegts apstiprināšanai Kokneses domē. Sagatavotais Rīcības plāns tiks ievietots Kokneses mājas lapā un būs pieejams Kokneses tūrisma centrā.

2000.gadā izstrādātais plāns tika izstrādāts 5 gadiem un plānotās rīcības ir realizētas. Līdzšinējā tūrisma attīstība tika balstīta uz Kokneses novada attīstības programmu 2013. – 2019. gadam.

Kokneses tūrisma centrs direktore

Daina Liepiņa