Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3256/ar_gadskartu_koncertu_tikai_vienu_reizi_jauniesu_deju_kolektivs_kare_atklaja_estrades_sezonu_vecbebros
Drukas datums: 17:55:38 04.08.2020

Ar gadskārtu koncertu „Tikai vienu reizi” jauniešu deju kolektīvs „Kāre” atklāja estrādes sezonu Vecbebros

25.05.2012 kur : Vecbebru Mežaparka estrāde

Vai tad mēs dejojam? Vai tad mēs dziedam? Mēs kā bites meklējam ceļu turp – līdz ziedam! Ar šādu moto Vecbebru Profesionālās vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Kāre” un vadītāja Sarmīte Plūme ar gadskārtu koncertu „Tikai vienu reizi” 25. maija vakarā Vecbebros, Mežaparka estrādē, mūs aicināja uz kopīgiem dejai veltītiem svētkiem, jo vienlaikus ar sezonas noslēgumu „Kāre” noslēdza kādu pusapaļu gadskārtu – savus trīsdesmit piecus gadus. Koncertā „Kāres” jaunieši kuplajam skatītāju pulkam dejoja vairākas dejas no pērnā gada repertuāra – no piedalīšanās Deju svētkos Aizkrauklē un pavisam jaunas dejas, kuras viņi ļoti grib nodancot nākamajā gadā lielajos Dziesmu un Deju svētkos, kā arī redzējām dejas no „Kāres” zelta fonda un jauniešiem tuvās latviešu tautas etnogrāfiskās dejas: „Jautraviņa”, „Maģais dancis”.

Koncerta vadītāja, „Kāres” dejotāja Arta skatītājiem atklāja: „Ko mēs, dejotāji, mācāmies „Kārē”? Vispirms mēs iemācāmies attiecības ar kolektīva disciplīnu un pienākuma izjūtu – mēģinājumi ir jāapmeklē. Tad seko attiecības ar tautas tērpu – kā to skaisti un pareizi nest? Noteikti vēl iemācāmies attiecības ar skatuvi un skatītāju – nav nemaz tik viegli nepieredzējušam dejotājam paskatīties acīs skatītājam un nenobīties. Mēs mācāmies attiecības viens ar otru un, protams, attiecības ar vadītāju. Bet, visskaistākās attiecības, ko mēs apgūstam „Kārē” ir puišu un meitu attiecības”. Tās varējām vērot dejās „Kreicburgas polka”, „Es bij puika, man bij vara” un daudzās citās.

Daudzas dejas „Kāre” ir saglabājusi un dejojusi gadu no gada. Tādas iemīļotas dejas kā „Sudmaliņas” un „Ģērbies, saule, sudrabota” ir dejojuši gandrīz visi „Kāres” sastāvi. Šajā vakarā „Kāre” mums atgādināja vienu senu, pirms trīsdesmit četriem gadiem iestudētu deju „Amerikas skvēra dancis”, kuru skatītāji uzņēma ar sajūsmas pilniem aplausiem. Jāpiebilst, ka šajā dejā meitām tērpi bija tieši tie paši, kas pirms trīsdesmit četriem gadiem! Savukārt, deja „Pieci vilki” sākotnēju nebija plānota koncerta programmā, bet jauniešiem gribējās to ļoti nodejot, pārsteigt vadītāju un skatītājus, jo šajā sastāvā dejo trīs pēdējā kursa puiši un viena absolvente.

Koncertā Mežaparka estrādes sezonas atklāšanu iedancoja ne tikai „Kāres” brašie dejotāji, ar savām dziesmām to ieskandināja pagasta vokālais ansamblis „Bitītes” ar vadītāju Velgu Feldmani un pianisti Liānu Haritonovu, kura ir arī kļuvusi par „Kāres” koncertmeistari. Maija sākumā, kad LNT noslēdzās šovs „Dvīņi dzied”, mēs, Kokneses novada iedzīvotāji, īpaši bebrēnieši , uzgavilējām, jo uzvarētāju titulu ieguva mūsējie – Reinholds un Rūdolfs Sprukuļi. Skatītājiem par prieku dvīņu brāļi koncertā nodziedāja šovā izpildītās, jau visiem iemīļotās dziesmas. Varam droši apgalvot, ka visdziedošākie dvīņi dzīvo Kokneses novadā! Arī LNT šova dalībnieces Liene un Lāsma Miezītes no Kokneses, atrada laiku, lai šajā vakarā būtu kopā ar mums.

Koncerta noslēgumā dejā „Tikai vienu reizi” „Kāres” jaunieši izteica galveno – viņiem ir dota iespēja tikai vienu reizi savā dzīvē dejot „Kārē”! Mēs lepojamies ar jums, jaunieši, un ar jūsu vadītāju! Brīdī, kad Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza pateicās visiem koncerta dalībniekiem, „Kāres” vadītāju Sarmīti Plūmi sirsnīgi sveica arī pagasta iedzīvotāji un tālāki ciemiņi – bijušie dejotāji.

Ar skaistu dāvanu pirms Vasarsvētkiem – „Kāres” dančiem un skanīgām dziesmām, ar Marikas un Druvja Andriksonu spēlētu zaļumballi, Mežaparka estrādes sezona ir sākusies!

Sarmīte Rode

Dzintras Sniedze foto