Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3168/piektdien_20maija__latvijas_pasvaldibu_savienibas_22kongress_koknese
Drukas datums: 03:38:33 28.05.2020

Piektdien, 20.maijā – Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongress Koknesē!

20.05.2011 kur : Kokneses kultūras nams

Piektdien, 20,maijā plkst.10:00 Kokneses novada kultūras namā, Koknesē, Hanzas ielā 2, notiks Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 22.kongress un biedru sapulce. Kongresā ir apsolījuši piedalīties Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis. LPS laipni aicina žurnālistus piedalīties kongresā un atspoguļot kongresa aktualitātes. Vēlams žurnālistiem savu dalību iepriekš pieteikt, sūtot dalības apstiprinājumu uz e-pastu ilze.mutjanko@lps.lv vai zvanot: 29377691.

Šobrīd ir sagatavoti trīs LPS kongresa rezolūciju projekti, kurus izskatīs un pieņems kongresa laikā: „Par attīstības vadības principu maiņu”; „Par strukturālo reformu likumdošanā” un „Par ceļiem”.

Rezolūcijas projektā Par attīstības vadības principu maiņu LPS kongress aicina Saeimu un Ministru kabinetu, sākot ar jauno ES programmēšanas ciklu papildināt nozaru vadības principu paredzot: nodalīt vismaz trešo daļu Latvijai piekrītošās ES budžeta kvotas, nosakot katrai pašvaldībai savu ES projektu kvotu pēc principa „nauda seko iedzīvotājam”; paredzēt katrai pašvaldībai patstāvīgas tiesības izmantot savu ES budžeta kvotu tādu projektu īstenošanai, kas atbilst ES2020 mērķiem un tiek īstenoti virzienos, kuri tiek apstiprināti likumā par ES fondu izmantošanu 2014.-2020.gada budžeta ciklā; paredzēt attīstības virzienus visām pašvaldību grupām nodrošinot, ka ikvienai pašvaldībai ir iespēja piedalīties ES fondu apguvē atbilstoši savām prioritātēm un savai attīstības programmai; attiecināt jauno komplekso pieeju, kurā nozaru vadības princips tiek papildināts ar teritoriālās vadības principu arī uz citām valsts atbildībā esošajām investīciju programmām. Latvijas Pašvaldību savienības kongress aicinās katru Latvijas pašvaldību pieņemt domes lēmumu par atbalstu jaunajai politikai, kas paredz, ka tikai pašvaldības patstāvīgi var izvēlēties ES mērķu sasniegšanai vispiemērotākos pasākumus, kas vislabāk atbilst vietējiem resursiem un vietējām iespējām.

Rezolūcijas projektā Par strukturālo reformu likumdošanā LPS kongress aicina Saeimu un Ministru kabinetu: atcelt Valsts pārvaldes iekārtas likuma normas, kas attiecas uz pašvaldībām; izstrādāt un nekavējoši īstenot normatīvā regulējuma vienkāršošanas programmu, lai sasniegtu rezolūcijas noteiktos rādītājus; strukturālās reformas gaitā decentralizējamajām funkcijām grozīt tās regulējošo Ministru kabineta noteikumu statusu uz ieteikumiem, nodrošinot pašvaldībām iespēju izvēlēties - turpināt pildīt tajos regulētās normas ieteikumu statusā vai noteikt vietējiem apstākļiem piemērotāku regulējumu patstāvīgi.

Rezolūcijas projektā Par ceļiem LPS kongress aicina Saeimu un Ministru kabinetu: atzīt, ka lai nodrošinātu Latvijas konkurētspēju ar Lietuvu, Igauniju un citām ES valstīm investīciju piesaistē nepieciešams būtisks visu nozīmju ceļu infrastruktūras uzlabojums; atzīt, ka ceļu attīstība kopš pagājušā gadsimta 30-iem gadiem līdz pat mūsdienām ir visā pasaulē atzīts un efektīgs līdzeklis ekonomisko krīžu pārvarēšanai un attīstības paātrināšanai pēc krīzes periodā; atteikties no plāniem veikt finanšu stabilizāciju uz ceļu sabrukuma rēķina nākotnē; neatliekami īstenot LPS 21.kongresā piedāvātos ceļu attīstības pasākumus.

Ceturtdien, 19.maijā, Koknesē notiks LPS valdes sēde pirms kongresa, kurā pārrunās svarīgākos rezolūciju aspektus, kā arī iespējams, ka vēl izstrādās kādu kongresa rezolūciju.

Šogad kongresā 18 nopelniem bagātiem cilvēkiem pasniegs Latvijas Pašvaldību savienības atzinības rakstus un krūšu nozīmes. Latvijas Pašvaldību savienības atzinības rakstu piešķir par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts un Latvijas Pašvaldību savienības attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citās valstij un pašvaldībām nozīmīgās jomās.

Kongresa noslēgumā dalībniekiem būs iespēja apmeklēt „Likteņdārzu”, kas jau ir zināms kā piemiņas vieta visiem tiem cilvēkiem, kuri Latvijai zuduši 20.gadsimtā.

Kongresā piedalās visi LPS biedri – 119 Latvijas pašvaldības. LPS biedrus kongresā pārstāv pašvaldības domes priekšsēdētājs un domes pilnvaroti deputāti. Kongresa dalībnieku skaits ir atkarīgs no pašvaldības iedzīvotāju skaita: pašvaldību līdz 5000 iedzīvotājiem pārstāv 1 pārstāvis; pašvaldību no 5001 līdz 20 000 iedzīvotāju pārstāv 2 pārstāvji; pašvaldību ar vairāk kā 20 000 iedzīvotāju pārstāv 3 pārstāvji. Rīgas pilsētas domi kongresā pārstāv domes priekšsēdētājs un 6 domes deputāti.

________________________________________________________________________

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno republikas pilsētu un novadu pašvaldības. Latvijas Pašvaldību savienība dibināta 1991.gada 15.decembrī. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 96.pantu LPS ir tiesīga pārstāvēt pašvaldības to sarunās ar Ministru kabinetu. Kopš 2010.gada 18.decembra Latvijas Republikā ir 119 pašvaldības: 9 republikas pilsētu un 110 novadu domes. Visas pašvaldības ir LPS biedri.

Informāciju sagatavoja:

Ilze Mutjanko,

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālrunis: 67221102

ilze.mutjanko@lps.lv