Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3165/paldies_ka_tu_man_esi
Drukas datums: 14:14:37 31.05.2020

Paldies, ka tu man esi

11.05.2011 kur : Kokneses kultūras nams

11. maijā Kokneses kultūras namā notika  Kokneses novada izglītības iestāžu mākslinieciskās pašdarbības pulciņu dalībnieku koncerts "Paldies, ka tu man esi...", veltīts Mātes dienai. Koncertā, ar savu mācību gada laikā apgūto, dejot, muzicēt un dziedātprasmi vecākus un citus skatītājus iepriecināja Kokneses novada izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no diviem līdz deviņpadsmit gadiem.  Koncertā piedalījās sešpadsmit pašdarbības kolektīvi.

Savu dejotprieku rādīja paši jaunākie koncerta dalībnieki no pirmsskoIas izglītības iestādes „Gundega” grupas „Cālītis” (vadītāja Agrita Zālīte). Visu mācību gadu aktīvi darbojušies tautisko deju kolektīvi. Koncertā skatītājus priecēja llmāra Gaiša Kokneses 1. un 2. klašu deju kolektīvi (vadītāja Laima Antoneviča) , 3. - 4. klašu deju kolektīvs un jauniešu deju kolektīvs (vadītāja Kornēlija Reisnere). Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas deju kolektīvs „Mutulītis” (vadītāja Aija Rimša) un Vecbebru Profesionālās vidusskolas deju kolektīvs „Kāre” (vadītāja Sarmīte Plūme) koncertam bija iestudējuši gan kopīgas dejas māmiņām, gan dejoja atsevišķi.

Tautiskās dzīvesziņu prasmes izdziedāja un izspēlēja Ingunas Žogotas vadītie folkloras kopas „Tīne” dalībnieki.

Pirmsskolas izglītības iestādēs bērni jau no pirmajām dienām apgūst dziedātprasmi – to apliecināja „Gundegas” sagatavošanas grupas audzēkņi (vadītāja Aija Auziņa) un „Bitītes” mazie dziedātāji (vadītāja Velga Feldmane). Pamatskolu skolēni mācību gada laikā izkopuši savas balsis, dziedot ansambļos . Koncertā bija iespēja dzirdēt trīs ansambļu skanējumu: Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas (vadītāja Iveta Bērziņa), Pērses pamatskolas (vadītāja Sandra Paļčevska) un Bebru pamatskolas (vadītāja Liāna Haritonova). Skatītājus ar atziņu, ka zēni par vīriem izaugs drīz, pārliecināja atraktīvie Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas zēnu kora dziedātāji (vadītāja Inita Asarīte).

Koncertu muzikāli bagātināja Kokneses mūzikas skolas saksofonistu kvartets (vadītājs Ziedonis Puķītis) un akordeonistu un vijolnieku ansamblis (vadītāja Iveta Bērziņa).

Pateicoties Ingūnai Žogotai un Uldim Bērziņam, pēc koncerta dalībniekiem un skatītājiem bija lieliska iespēja izlocīt kājas danču vakarā kopā ar "Skutelniekiem”.

Lauma Āre, Izglītības darba speciāliste