Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pakalpojumi1/par_izzinu_par_deklareto_dzivesvietu
Drukas datums: 05:06:33 24.02.2019

Par izziņu par deklarēto dzīvesvietu

1.Kas jādara, lai saņemtu izziņu?

Jāaizpilda iesniegums

2.Kādi ir ar izziņu saistītie normatīvie akti?

Dzīvesvietas deklarēšanas likums

MK noteikumi Nr.505 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”

3.Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Izziņu izsniedz Kokneses novada domē, Bebru pagasta pārvaldē un Iršu pagasta pārvaldē

4.Kāda ir pakalpojuma maksa?

MK noteikumi Nr.391 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”

5.Izziņas izsniegšanas termiņš.

MK noteikumi Nr.391 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”

6.Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Kokneses novada dome, Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasts, lietvedības sekretāre Dace Zariņa, tālrunis 65133640, e-pasts: dace.zarina@koknese.lv

Bebru pagasta pārvalde, pārvaldes sekretāre Ginta Stāmure, tālrunis 65164275, bebri@koknese.lv

Iršu pagasta pārvalde, pārvaldes sekretāre Anita Igaune, tālrunis 65163538, anita.igaune@koknese.lv