Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pakalpojumi1/iesniegums_par_deklaretas_dzivesvietas_anulesanu
Drukas datums: 00:01:40 23.01.2021

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

1.Kas jādara, lai saņemtu lēmumu?

Jāaizpilda iesniegums

Iesnieguma veidlapa

2.Kādi ir ar lēmumu saistītie normatīvie akti?

Dzīvesvietas deklarēšanas likums

MK noteikumi Nr.72 „Kārtība, kādā anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu”

3.Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

lēmumu izsniedz Kokneses novada domē, Bebru pagasta pārvaldē un Iršu pagasta pārvaldē

4.Kāda ir pakalpojuma maksa?

Ministru kabineta Noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu”

5.lēmuma izsniegšanas termiņš.

Ministru kabineta Noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu”

6.Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Kokneses novada dome, Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasts, lietvedības sekretāre Dace Zariņa, tālrunis 65133640, e-pasts: dace.zarina@koknese.lv

Bebru pagasta pārvalde, pārvaldes sekretāre Ginta Stāmure, tālrunis 65164275, bebri@koknese.lv

Iršu pagasta pārvalde, pārvaldes sekretāre Aija Martuzāne, tālrunis 65163538,  irsi@koknese.lv