Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pakalpojumi1/atbalsts_gimenem_kokneses_novada
Drukas datums: 21:48:57 23.02.2019

ATBALSTS ĢIMENĒM KOKNESES NOVADĀ

Aicinām Kokneses novada ģimenes iepazīties ar atbalsta iespējām, kuras piedāvā Kokneses novada pašvaldība.

1) Ģimenēm, kurās ir 3-5 nepilngadīgi bērni tiek piemērota 50% atlaide nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā; ģimenēm, kurās ir 6 un vairāk nepilngadīgi bērni, tiek piemērota 90% atlaide nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā. Ģimenēm jāiesniedz pašvaldībā iesniegums, kuram pievienoti citi dokumenti, kas apliecina tiesības uz šī atvieglojuma piemērošanu.

Informācija: http://www.koknese.lv/doc/

2) Kokneses novada dome ir noteikusi bērna piedzimšanas pabalstu Ls 60,00 apmērā par katru jaundzimušo bērnu, ja vismaz viena no vecāku un bērna pamata dzīvesvieta deklarēta novada administratīvajā teritorijā.

Informācija: http://www.koknese.lv/doc/

3) Kokneses Sporta centrs piedāvā ģimenes biļeti 5,00 Ls peldbaseina apmeklējumam, kas nozīmē, ka maksā tikai abi vecāki, bet bērniem peldbaseina apmeklējums ir bez maksas. Jebkuram bērnam līdz 18 gadu vecumam peldbaseina apmeklējums ir ar 50% atlaidi.

Informācija: http://www.koknese.lv/?s=62

4) Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrā rīkotos pasākumus bez maksas var apmeklēt ikviens bērns. Ir iespēja izmantot bezmaksas internetu. Ar sociālā dienesta nosūtījumu ģimenēm ir iespēja izmantot bezmaksas psihologa konsultācijas.

Informācija: http://www.koknese.lv/?s=229

5) Tās daudzbērnu ģimenes, kuras nav pieteikušās uz 2400 kWh kompensāciju pēc starta tarifa, Kokneses novada domes Sociālajā dienestā var saņemt AS Latvenergo dāvanu kartes Ls 53,70 vērtībā.

Informācija: http://www.koknese.lv/?o=2308

6) Kokneses bibliotēkā, Bebru pagasta bibliotēkā, Iršu pagasta bibliotēkā rīkotos pasākumus bez maksas var apmeklēt ikviens bērns. Ir iespēja izmantot bezmaksas internetu.

7) Kokneses Tūrisma centrs piedāvā ģimenes biļeti (2 pieaugušie - līdz 4 bērni) Kokneses pilsdrupu apmeklējumam.

Informācija: http://www.kokneseturisms.info/