Comenius projekta ietvaros tikšanās Turcijā11.06.2013

Comenius projekta „RESPECT FOR THE EARTH–RESPECT FOR OURSELVES” (cienot zemi – cieni pats sevi) ietvaros 3.plānotā tikšanās notika Turcijas pilsētā Orhangazi no 19.-25.maijam, kurā piedalījās Bebru internātvidusskolas 5.klases skolnieks Artis Pudāns, 10.klases skolnieks Valdis Svešņikovs, 11.klases skolniece Juta Karpova un 4 skolotāji – Ineta Gerasimova, Sandra Auzenberga, Iveta Bērziņa un Laimdota Stepēna.

printēt Lasīt visu ziņu

Koknesieši Tautas mākslas svētkos Staburagā29.05.2013

25. maijā Staburagā, Vīgantes parka estrādē, norisinājās Jaunjelgavas novada IV Tautas mākslas svētki „....ar Skroderdienām sirdī!”. Uz svētkiem devās arī dejotāji no Kokneses novada - vidējās paaudzes deju kolektīvs "Liepavots" no Kokneses un Bebru internātvidusskolas deju kolektīvs "Mutulītis" (6.-10. kl. grupa).

printēt Lasīt visu ziņu galerija (20)

Projektu nedēļa „Saskati derīgo- nederīgajā’’

19.03.2013 - 21.03.2013 kur : Vecbebru tehnikums

Bebru internātvidusskolā no 19. līdz 21. martam notika projektu nedēļa par tēmu "Saskati derīgo - nederīgajā". Katras klases uzdevums bija izvēlēties vienu no skolas piedāvātajām tēmām un izstrādāt projekta darbu:

  • Baltijas jūras piesārņošana.
  • Energoresursu racionāla izmantošana (alternatīvo energoresursu t.i. vēja, saules, ūdens, zemes siltuma u.c. izmantošana enerģijas ražošanā).
  • Ēku energoefektivitātes uzlabošana.
  • Enerģijas taupīšana sadzīves elektroiekārtās.
  • Atjaunojamo energoresursu izmantošana (koksne, hidroenerģija, biomasa, biogāze, biodegviela).
  • Atkritumu savākšana, šķirošana un pārstrāde ( papīrs, stikls, metāli, plastmasa).
  • Derīgie izrakteņi Latvijā.

Projektu nedēļas ietvaros, 19.martā, 0.-11.klases skolēniem bija iespēja noskatīties 3D filmas: “Kaluokahina. Apburtais rifs”, jautrs, aizraujošs un pamācošs stāsts par zemūdens un zivju dzīvi. “Piena ceļš, pastaiga pa zvaigžņu ratu“.Pastaigas laikā pa galaktiku iepazīties ar tās apdzīvojošiem objektiem – zvaigznēm, miglājiem, zvaigžņu kopām,ienirt noslēpumā par mīklainiem, spēcīgiem starojuma avotiem un ieraudzīt mūsu zvaigžņu sistēmu no vēl neredzētas puses. „Nanokams, ceļojums uz biopasauli” – pilnekrāna šovs, kurš acumirklī samazināja katru no mums līdz kukainīša izmēriem, kas izlido cauri adatas actiņai.

Bebru internātvidusskolas informācija

Comenius projekta ietvaros viesojas Itālijā14.03.2013

Marta pirmajā nedēļā, kad Latvijā ziema vēl rāda savu varenību, „Comenius” projekta „RESPECT FOR THE EARTH–RESPECT FOR OURSELVES” ietvaros uz saulaino Itāliju devās 7 Bebru internātvidusskolas pārstāvji:

  • četras skolotājas – Jolanta Nīcgale-Kondrāte, Sanita Šiballo, Inese Feldmane, Ilga Beķere un
  • trīs skolēni – Diāna Mainiece – 9.klase, Elīza Šteinrēdere, Sabīne Kuprijanova – 6.klase.
printēt Lasīt visu ziņu

Pavasara svētki Bebru internātvidusskolā

08.03.2013 kur : Vecbebru tehnikums

8. marts - kāds atzīmē Starptautisko sieviešu dienu, kāds drīzo pavasara atnākšanu, bet kāds vienkārši tāpat vēlas novēlēt kaut ko jauku! Pārsteigumu šajā dienā mums - dāmām, lielām un mazām, Bebru internātvidusskolā sagādāja mūsu skolas kungi un jaunskungi, sarūpējot muzikālu sveicienu un ziedus. Ar savu ģitārspēli un dziedāšanu mūs priecēja arī 10.klases audzēknis Aivis Gvozdovs.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (8)

Lai mūsu dvēseles sarunājas04.03.2013

"Un teic,kas neizsakāms ir..." (R.Blaumanis)

Bebru internātvidusskolas skolēni un skolotāji arī pievienojās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (UNESCO LNK) aktivitātei "Trāpīt laikā!", atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu un Rūdolfa Blaumaņa 150. gadadienu.

Mūsu skolā aktivitātes norisinājās divu nedēļu garumā (18.02.-22.02., 25.02.-28.02.)

printēt Lasīt visu ziņu galerija (20)

Mācības uzsāk topošie konditori04.03.2013

Visai neparastā laikā- 25.februārī mācības Vecbebru Profesionālajā vidusskolā uzsāka topošie konditori. Skola īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”. Mācību laiks ir 10 mēneši un programmā izglītojamie apgūst tikai profesionālos mācību priekšmetus. Mērķauditorija šai izglītības programmai ir jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem, kuriem ir pamatizglītība, vidējā izglītība vai profesionālā izglītība. Mācību laikā audzēkņi, atkarībā no sekmības, saņem stipendiju no 50 līdz 80 latiem mēnesī, kā arī izmanto virkni atvieglojumu, kā, piemēram, bezmaksas dienesta viesnīcu, obligāto veselības pārbaužu izdevumu segšanu, ceļa un naktsmītnes kompensāciju kvalifikācijas prakses laikā, civiltiesisko apdrošināšanu. Noslēgumā izglītojamie kārtos profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot otrā līmeņa profesionālās kvalifikācijas apliecību ar kvalifikāciju „konditors”.

Vecbebru profesionālās vidusskolas direktors J.Bakmani

printēt

Tradīcijas turpinājums-dziesmu festivāls dziedi ar skolotāju ''Zvaigznes visapkārt Tev un Man"

20.02.2013 kur : Vecbebru tehnikums

"Sanāciet,sadziediet,sasadancojiet!" šī dziesma 20.februāra vakarā aicināja ikvienu dziesmu mīļotāju Bebru internātvidusskolā,lai jau ceturto gadu būtu kopā tradicionālajā dziesmu festivālā dziedi ar skolotāju "Zvaigznes visapkārt Tev un Man!", baudot vakara burvību, noskatoties un noklausoties 26 priekšnesumus.

Pasākumā piedalījās ne vien Bebru internātvidusskolas audzēkņi, skolotāji un audzinātāji, bet arī Bebru pamatskolas skolēni kopā ar skolotājām Liānu Haritonovu un Dzintru Sniedzi, kā arī PII "Bitīte" mazie dziedātāji kopā ar Velgu Feldmani, Ilonu Vītolu,Inesi Skuju un Montu Skuju.

printēt Lasīt visu ziņu

Raibais gads

28.02.2013 kur : Vecbebru tehnikums

28.februārī Bebru internātvidusskolas 5.-6.kl. apvienotā komanda ''Ziema'' kopā ar skolotājām Ivetu Bērziņu un Žannu Malašenoku devās uz I.Gaiša Kokneses vidusskolu un piedalījās Kokneses novada skolu mūzikas un mākslas pasākumā "Raibais gads".

Mājas uzdevums bija sagatavot un prezentēt muzikālo versiju par izlozēto gadalaiku,bet uz vietas vajadzēja veidot kolāžu "VASARA", griežot no žurnāliem attēlus un veidojot krāsu kompozīciju par šo gadalaiku un notikumiem tajā.

Daiga Andersone,Žannas Malašenokas foto

Ai, kājiņas, ai, kājiņas, Dancot grib, dancot grib

28.02.2013 kur : Vecbebru tehnikums

28. februārī Vecbebru Profesionālās vidusskolas zālē mūs gaidīja Bebru internātvidusskolas deju kolektīvs ''Mutulītis'' un vadītāja Inta Balode, aicinot kopā sadancot draugus no Vecbebru Profesionālās vidusskolas jauniešu deju kolektīva''Kāre'' (vadītāja Sarmīte Plūme) un vidējās paaudzes deju kolektīva ''Irši'' (vadītāja Inta Balode).

Šajā vakarā ikviens varēja teikt:

''Ai,kājiņas,ai,kājiņas,

Dancot grib,dancot grib.''

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top