„Kāres” satuvinātie 40 gadu jubilejas koncertā02.05.2017

Šovasar, 17. jūnijā, Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskolas kolektīvs svinēs mācību iestādes 95 gadu jubileju. 40 gadi no skolas bagātā mūža pieder jauniešu deju kolektīvam „Kāre”. Pateicoties kolektīva vadītājai Sarmītei Plūmei, „Kāres” vārds ar zelta burtiem ierakstīts Bebru pagasta un Kokneses novada kultūras dzīvē, neskaitāmi deju raksti no 1977. gada ievīti uz lielās Dziesmu un deju svētku skatuves un vēl tālāk par Latvijas novadiem. „Kāre” vienmēr apliecinājusi – latviešu tauta deja ir tik jauna, cik tās dejotāji!

printēt Lasīt visu ziņu galerija (94)

Swedbank sveic skolēnus jaunajā mācību gadā14.09.2016

Jaunā mācību gada pirmajās dienās Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā internātvidusskolā, Pērses sākumskolā un PII ''Bitīte'' viesojās atraktīvie Swedbank tēli Vāvere un Pīle. Ja parasti dzīvnieki un putni ieradās no Meža skolas, tad šoreiz - no bankas, lai Zinību dienā sveiktu lielus un mazus audzēkņus un skolotājus.

Gan Vāvere, gan Pīle pārbaudīja bērnu zināšanas un prasmes dažādos mācību priekšmetos. Izrādās, ka, pildot vienu un to pašu uzdevumu, atrisinājumi ir dažādi, arī atšķirīgas pieejas tos veicot. Paldies par atsaucību Swedbank klientu konsultantei Iritai Riekstiņai par sarūpētajām maskām, baloniem un saldumiem.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (15)

“Kāre” ar augstu atzinību noslēdz sezonu02.06.2016

Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas tautas deju kolektīvs “Kāre” ar labi padarīta darba apziņu tuvojas sezonas noslēgumam. Vēl tikai “jāizdejo” divi īpaši notikumi – 28.maijā jāpārstāv Kokneses novads 4. Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētkos “Mana zeme “, bet 4.jūnijā kopā ar visiem Aizkraukles deju apriņķa dejotājiem jāveido koši raksti Aizkraukles stadionā lielkoncertā “Es mācēju danci vest”.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (3)

„Kāres” satuvinātie sadanco Vecbebros

06.05.2016 kur : Vecbebru tehnikums

Mātes dienas priekšvakarā Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Kāre” un vadītāja Sarmīte Plūme uz kopīgu sadancošanu Vecbebros bija aicinājuši draugus – dejai uzticīgos no Pļaviņām, Lubānas, Ogres un Kokneses.

Tie, kuri bija koncerta skatītāju vidū, noteikti bija ieguvēji, jo bija aculiecinieki, kā savus svētkus svinēja jaunības degsme un mūžam jaunā latviešu tautas deja. Arī zālē sēdošajiem gribējās staltāk izslieties un izdejot līdzi katru cēlo dejas soli.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (57)

Ekskursija mākslas pasaulē30.03.2016

23. martā grupa Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēnu devās mācību ekskursijā uz Jēkabpili, lai aplūkotu mākslas izstādi pilsētas Tautas namā. Tur apskatāmo darbu autori ir Pļaviņu Mākslas skolas audzēkņi. Izstādē varēja aplūkot gleznas dažādās tehnikās, keramikas darbus, pat mākslinieciski apdrukātus T kreklus. Redzētais skolēniem bija īsts pārsteigums. Maijas Komarovskas (9.kl.)pārdomas pēc brauciena - „Mākslas izstāde man likās ļoti pozitīva un enerģiska, katrs darbs bija atšķirīgs, smalki izstrādāts un spilgts, dažs pat galvu reibinošs un neparasts. Pēc šīs izstādes es saprotu, ka arī esmu spējīga uz daudz ko vairāk, nekā tikai uz parastu ķēpāšanos ar krāsām. Izstādē redzētais mani pamudinās izmēģināt ko jaunu."

printēt Lasīt visu ziņu galerija (14)

Tev mūžam dzīvot, Latvija!

16.11.2015 kur : Vecbebru tehnikums

Sagaidot Latvijas valsts 97. gadadienu, mēs - Bebru pagasta iedzīvotāji un mūsu ciemiņi, vēlējām daudz laimes Latvijai.

16.novembra vakarā Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas zālē notika koncerts "TEV MŪŽAM DZĪVOT, LATVIJA!" Svētku uzrunā Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza Bebru pagasta iedzīvotājiem sacīja: ‘’Katram no jums novēlu saglabāt sevī pozitīvu domāšanu un pozitīvu uztveri visās lietās un sajūtās, jo tikai labais vairo labo. Neraugoties uz negācijām, par kurām dzirdam ik dienu, līdztekus notiek arī milzum daudz pozitīvas lietas. Tās tikai jāprot saskatīt pat vienkāršā ikdienā. Atcerieties, ka mūsu dzīve uzlabosies nevis vienkārši gaidot un pasīvi vērojot no malas, bet gan aktīvi piedaloties notiekošajos procesos, izrādot savu iniciatīvu un ieinteresētību – ne tikai savas dzīves uzlabošanā, bet domājot par sabiedrības labklājību un valsts attīstību kopumā. Tikai visi kopā mēs esam spēks!” Ar klusuma brīdi tika pieminēti Parīzes terorakta upuri.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (16)

Lai dzīvība nepārtrūkst

01.12.2015 kur : Vecbebru tehnikums

1.decembrī Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas zālē Valsts asinsdonoru centrs rīkoja lekciju jauniešiem un ikvienam, kas vēlas kļūt par asinsdonoru - "Ziedo asinis, izglāb dzīvību!". Lekciju vadīja lektore Ina Svilāne.

Klausītāju rindās bija 1. - 4 kursa un 6.- 9.kl.audzēkņi, kā arī skolotāji. Pēc lekcijas notika pirmās palīdzības apmācība bērniem kopā ar LSK Jumpravas nodaļas vadītāju, medmāsu Rutu Liepiņu.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (31)

Mūzikls „21. gadsimta īsa pamācība mīlēšanā Vecbebros”

25.11.2015 kur : Vecbebru tehnikums

25.novembra vakarā Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas 4.un 8.klases audzēkņi kopā ar skolotājām - režisorēm Daigu Andersoni un Ivetu Bērziņu aicināja ikvienu rudenīgajā laikā uz pirmizrādi. Pirms gada skatītāju vērtējumam piedāvājām mūziklu "Pelnrušķīte".

"Īsa pamācība mīlēšanā" ir 1982.gada latviešu padomju spēlfilma, muzikāla komēdija, kura uzņemta pēc Rūdolfa Blaumaņa stāstu motīviem Rīgas Kinostudijā. Klasiķa darbs kļuvis par pamatu vairākām izrādēm un spēlfimai, kā arī ieguvis citas krāsas te, pie mums, Vecbebros. Te ir iekodēts latviskās identitātes kodols, to caurstrāvo mīlestība uz savu zemi, sētu, cilvēkiem, darbu un tradīcijām. Arī mēs meklējām atbildes uz jautājumiem-kas ir cilvēcība un mīlestība, kas ir svarīgāk-ārējais vai iekšējais?

printēt Lasīt visu ziņu galerija (15)

Mārtiņdiena godam nosvinēta!

16.11.2015 kur : Vecbebru tehnikums

Mārtiņdiena - senie latviešu ziemas sagaidīšanas svētki ir gada jautrākie, ražīgākie un dāsnākie svētki. Beidzies klusais Veļu laiks un sākusies čigānos, budēļos, ķekatās iešana. Bērni un pieaugušie pārtop dažādos tēlos, dzen prom tumsu, lai gan vēl līdz Ziemassvētkiem tā briedīs kuplumā, bet dvēseles jau gaismas gaidībās. Dārzos raža novākta, tīrumi un dārzi aparti, ko cienāties pilns svētku galds!

printēt Lasīt visu ziņu galerija (19)

Ciemos pie Džimbas30.09.2015

30. septembrī Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas 3.,4. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgu, uz centru „Dardedze”, lai piedalītos Džimbas drošības ceļojumā.

Tā ir 3 stundu gara preventīvi izglītojoša, interaktīva programma, kas notiek Džimbas mājvietā, Centrā „Dardedze”. Programmas mērķis ir mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem - pazīstamiem, svešiem, vienaudžiem vai pieaugušajiem. Programmas laikā bērni izdzīvo dažādas situācijas, kuras palīdz bērniem uzzināt, kā atpazīt bīstamas situācijas, kā tajās rīkoties, pie kā vērsties pēc palīdzības. Drošības ceļojums ved ciemos pie Drošuļa Džimbas – drošības tēla, kurš ir ieradies no īpašas salas uz dzīvi Latvijā, lai bērniem nodotu drošas saskarsmes zināšanas, kas ir būtiskas, laimazinātu šo bērnu risku kļūt par vardarbīgas, cietsirdīgas, ļaunprātīgas rīcības upuriem un veicinātu viņu pašapziņu un prasmi droši rīkoties dažādās situācijās.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (26)
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top