Lapas karte
AA+A++
A AAA

Paziņojums par Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu

31.01.2013

esf-vraa-4-1_1.jpg

Saskaņā ar Kokneses novada domes 2013.gada 30.janvāra sēdes lēmumu Nr.5 „Par Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu” (protokola Nr.1) publiskajai apspriešanai tiek nodota Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotā 1.redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 05.02.2013. līdz 26.02.2013. Ar Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidoto 1.redakciju var iepazīties iepriekš minētajā termiņā Kokneses novada pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv (sadaļā „Projekti” – „Teritoriju attīstības plānošana”).

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 26.02.2013., fiziskajām personām, norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, juridiskajām personām nosaukumu, reģistrācijas Nr., reģistrācijas un darbības vietas adreses:

  • Kokneses novada domē (Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113);
  • Bebru pagasta pārvaldē („Papardes”, Vecbebri, Bebru pag, Kokneses nov., LV-5135);
  • Iršu pagasta pārvaldē („Kūlēni”, Irši, Iršu pag., Kokneses nov., LV-5108);
  • sūtot uz e-pasta adresēm: dome@koknese.lv vai planojamkoknesi@metrum.lv.

Kontaktpersona: Kokneses novada domes nekustamā īpašuma speciāliste Elita Ģēģereelita.gegere@koknese.lv, tālrunis 65133634.

Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”, Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/063, ietvaros.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 Kokneses novada domes 2013. gada 30. janvāra lēmums Nr. 5 "Par Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam pilnveidotās 1. redakcijas publisko apspriešanu".

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top