Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/noslegtas/par_kokneses_novada_attistibas_programmas_2020_2026_gadam_1_redakcijas_apstiprinasanu_un_projekta_nodosanu_publiskai_apspriesanai
Drukas datums: 17:17:58 29.11.2021

Par Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un projekta nodošanu publiskai apspriešanai

02.09.2019