faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Nolikumi

Nosaukums Pieņemšanas datums
Kokneses novada domes apbalvojumu dibināšanas nolikums 25.04.2018.
Kokneses novada domes Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas nolikums 31.01.2018.
Komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikums   28.01.2015.
Kokneses novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums 29.10.2014.
Kokneses novada domes starpinstitucionālās sadarbības komisijas ģimenes lietu jautājumos Nolikums 26.02.2014.
Kokneses novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības Nolikums ar 28.01.2015. grozījumiem
Kokneses novada domes pedagogu darbu samaksas noteikumi 25.09.2013.
Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Kokneses novada bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības  un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
25.09.2013.
Nolikums par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Kokneses novada pašvaldības budžeta iestādēs 28.08.2013.
Kokneses internātpamatskolas-attīstības centra struktūrvienības "Dienas centrs" nolikums 29.05.2013.
Kokneses novada Bebru pagasta komunālās nodaļas nolikums 28.05.2014.
Iršu pagasta dzīvokļu un komunālās saimniecības nodaļas nolikums 28.05.2014.
Kokneses novada domes Kokneses pagasta komunālās nodaļas nolikums 28.11.2012.

Kokneses novada pašvaldības Nolikums

Komisiju nolikumus skatīt šeit

Komiteju nolikumus skatīt šeit

10.07.2013.

 

 

Bebru pagasta pārvaldes Nolikums 15.07.2009.
Iršu pagasta pārvaldes Nolikums 15.07.2009.
Kokneses novada domes Attīstības nodaļas Nolikums 28.04.2010.
Kokneses novada domes Sociālā dienesta Nolikums. Konsolidēts 29.07.2009.
Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra Nolikums. Konsolidēts 26.10.2011.
Kokneses novada Ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte" Nolikums. Ar grozījumiem.  30.12.2009.
Kokneses kultūras nama Nolikums 30.09.2009.
Kokneses novada Kokneses pagasta bibliotēkas Nolikums 27.05.2015.
Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēkas Nolikums 30.09.2009.
Bebru pagasta bibliotēkas Nolikums  26.08.2009.
Iršu pagasta bibliotēkas Nolikums 25.11.2009.
Kokneses novada pašvaldības aģentūras "Kokneses Sporta centrs" Nolikums 20.06.2012.
Pirmsskolas izglītības iestādes "Gundega" Nolikums 28.05.2015.
Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" Nolikums 30.09.2009.
Bebru pamatskolas Nolikums 28.03.2012.
Pērses pamatskolas Nolikums 29.12.2010.
Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra Nolikums 27.02.2013.
I. Gaiša Kokneses vidusskolas Nolikums 30.09.2009.
Kokneses mūzikas skolas Nolikums 25.09.2013.
Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top